Pomoc

Najczęściej zadawane pytania

Pragniemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą się pojawić w związku z usługami dostępnymi w Amronet.pl. Poszukaj odpowiedzi na swoje pytanie.

Słownik Pojęć

Czym jest SMS Kod?

W jaki sposób działa SMS Kod?

Jak skorzystać z SMA Kod?

Czemu służy szyfrowanie?

Jak rozpoznać internetową stronę, która jest szyfrowana?

Jakich Certyfikatów używamy?

Wygasanie sesji

Pełny dostęp do konta i środków przez 24/7

Co to jest spread?

SHA i OUR Opcja Dzielone (SHA) – najtańsze przelewy zagraniczne.

Opcja Nadawca (OUR) – w przypadku wysłania USD

Co to jest SEPA?

Co to jest kod BIC?

Co to jest SWIFT?

Rachunek w systemie IBAN?

Czym jest SMS Kod?

Jest to sześciocyfrowy kod przesyłany na telefon komórkowy Klienta, który został podany podczas procesu Rejestracji. SMS Kod stanowi dodatkową autoryzację złożonej dyspozycji np. Wypłaty środków na swój rachunek bankowy lub dodania nowego rachunku bankowego.

W jaki sposób działa SMS Kod?

Każda złożona dyspozycja Wypłaty środków przez Klienta jest autoryzowana poprzez SMS, który jest wysyłany na numer telefonu komórkowego.

Jak skorzystać z SMA Kod?

Po dokonaniu Rejestracji usługa SMS Kod zostaje uruchomiona automatycznie. Z usługi można korzystać przy Wypłacie środków na swój rachunek bankowy oraz przy dodaniu nowego rachunku bankowego do Wpłaty środków. Każdorazowo SMS Kod przychodzi na zdefiniowany telefon komórkowy podany przy Rejestracji.

Czemu służy szyfrowanie?

Szyfrowanie służy bezpiecznej transmisji danych.

Jak rozpoznać internetową stronę, która jest szyfrowana?

Szyfrowaną stronę www można rozpoznać, po następujących wskazówkach: adres wyświetlany przez przeglądarkę, zaczyna się od https:// czyli https://www.konto.amronet.pl/Account/Logowanie
pasek adresu strony www podświetlany jest w kolorze zielonym po kliknięciu na pasek adresu znajduje się nazwa instytucji, dla której Certyfikat został wydany.

Jakich Certyfikatów używamy?

Stosujemy sprawdzone najsilniejsze szyfrowanie algorytmem SSL Extended Validation (SSL EV) o długości klucza 128 bitów z zastosowaniem Certyfikatu uwierzytelnionego.

Wygasanie sesji

W celach bezpieczeństwa każdorazowo po Zalogowaniu do konta ustawiany jest limit czasu dla sesji, który wynosi 15 minut. Każda aktywność Klienta powoduje przywrócenie limitu czasu na kolejne 15 minut. W przypadku braku działań, po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie z serwisu.

Pełny dostęp do konta i środków przez 24/7

Każdy z użytkowników dokonując wpłaty swoich środków na rachunki bankowe platformy lub kantoru, w celu przewalutowania, cały czas ma dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może złożyć Zlecenie wymiany środków, które posiada w portfelu. Każdy z Klientów ma dostępność do konta 24/7.

Co to jest spread?

Spread walutowy – Jest to różnica pomiędzy ceną kupna waluty, a ceną jej sprzedaży. Banki i kantory ustalają spread indywidualnie. Zazwyczaj wynosi on od kilku do kilkunastu procent i stanowi źródło zysku ze sprzedaży waluty. Jeżeli np. pożyczymy w banku 100 tys. franków szwajcarskich, a frank kosztuje 2 zł to nasze zadłużenie wynosi 200 tys. zł. Przy przewalutowaniu kredytu bank dolicza 20 groszy spreadu, co oznacza, że jego całkowita wysokość wynosi 20 tys. zł. W Amronet.pl spred nie występuje ponieważ wymiany odbywają się pomiędzy użytkownikami.

SHA i OUR Opcja Dzielone (SHA) – najtańsze przelewy zagraniczne.

Opcja gdzie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W praktyce oznacza to, że zleceniodawca płaci koszty po stronie swojego banku (np. za tryb transakcji, realizację), a pozostałe koszty zostają potrącone w kwocie, którą ostatecznie otrzymuje odbiorca. Serwis Amronet.pl wyszedł naprzeciw swoim klientom i posiada w swojej ofercie najtańsze przelewy zagraniczne.

Opcja Nadawca (OUR) – w przypadku wysłania USD

Opcja, w której wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, tj. koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta pokrywa zleceniodawca. W praktyce oznacza to, że z rachunku zleceniodawcy zostanie pobrana kwota przelewu wraz ze wszelkimi kosztami pobranymi przez banki uczestniczące w transakcji. Natomiast odbiorca otrzyma kwotę docelową nie ponosząc przy tym kosztów.

Opcja SHA dla waluty EUR to koszt 5 zł, dla walut USD, GBP, CHF to koszt 10 zł, Opcja OUR występuje wyłącznie dla waluty USD i kosztuje 100 zł.

W przypadku banków zintegrowanych z serwisem Amronet.pl: Alior Bank (dawny BPH SA, TMobile usługi bankowe), PEKAO SA, Santander Bank Polska S.A. (dawny BZ WBK), PKO BP (dawny Nordea Bank, Inteligo), grupa mBank (BRE Bank, mBank, MultiBank)*, Raiffeisen Polbank, BNP BGŻ Paribas oraz Millenium Bank klient za wypłatę środków nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Co to jest SEPA?

SEPA (Single Euro Payment Area) jest strefą Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro, co w praktyce oznacza, że w państwach członkowskich strefy SEPA obowiązują takie same zasady realizowania płatności w walucie EUR, czyli jednakowe terminy przelewów.

Dzięki przelewom SEPA można szybciej i taniej realizować płatności w walucie EUR do prawie wszystkich banków w obrębie Unii Europejskiej jak również do Lichtenstein, Monako, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i San Marino. Przelewy SEPA obejmuje system D+ 1, co oznacza zaksięgowanie płatności na rachunku odbiorcy do końca kolejnego dnia roboczego. Pod względem kosztów przelew SEPA jest znacznie tańszy niżeli SWIFT. W przypadku większości polskich banków koszt przelewu SEPA wynosi 5 zł. Płatność koniecznie zlecona być musi w walucie EUR, gdyż inne waluty nie kwalifikują się do systemu SEPA.

Co to jest kod BIC?

BIC jest kodem identyfikującym dany bank. Pozwala na szybą identyfikację instytucji bankowej w przypadku przelewów międzynarodowych, celem sprawnego i wiarygodnego transferu pieniędzy. Składa się z 8 liter, dla każdego banku jest biezmienny, unikalny i jawny. Zapisujemy go przed numerem rachunku. Jako że wymiana walut bardzo często wiąże się z koniecznością wysyłania przelewów za granicę, kod BIC będzie niejednokrotnie Państwu potrzebny. Przeważnie można go znaleźć na stronie internetowej danego banku lub w szczegółach rachunku w serwisie transakcyjnym. Przykładowo: kod BIC dla mBank to BREXPLPW.

Co to jest SWIFT?

SWIFT oznacza to samo co kod BIC, terminy te są stosowane zamiennie. SWIFT jest więc 8 literowym kodem identyfikującym instytucję bankową, po to aby można było sprawnie i wiarygodnie realizować przelewy międzynarodowe. Będzie Państwu potrzebny podczas realizowania międzynarodowych transakcji. Zapisać należy go przed numerem rachunku. Jako że jest unikalny, niezmienny i jawny, banki udostępniają go na swoich stronach internetowych. Kod SWIFT możecie Państwo również odczytać w internetowym serwisie transakcyjnym, w szczegółach rachunku. Przykładowo: kod SWIFT dla mBank to BREXPLPW.

Rachunek w systemie IBAN?

IBAN oznacza międzynarodowy numer rachunku bankowego. Został wprowadzony po to, aby ułatwić płatności międzynarodowe. W zależności od kraju IBAN może mieć różną długość (maksymalnie do 34 znaków). Polski numer rachunku w standardzie IBAN składa się z : kodu kraju (2 pierwsze znaki-PL), sumy kontrolnej (kolejne 2 znaki) oraz Podstawowego Numeru Rachunku Bankowego (BBAN) łącznie 28 znaków, czyli podstawowy numer konta, poprzedzony literami PL. Realizując przelew na konto zagraniczne prosimy się tym nie sugerować gdyż IBAN zagranicznego banku może być równie dobrze krótszy jak i dłuższy.

Dokonując wpłat i wypłat w Amronet.pl IBAN należy podać w przypadku przelewów z polskich kont na zagraniczne i odwrotnie.

Jeżeli masz nadal pytania skontaktuj się z nami.