Anulowanie złożonego zlecenia (kurs własny).

Sfinalizowanego zlecenia nie da się anulować, natomiast jeśli zlecenie składa się z cząstkowych kwot (w przypadku wymiany po kursie własnym), anulowaniu podlegają kwoty, które nie zostały jeszcze wymienione. Aby sprawdzić status danego zlecenia, jak również je anulować, należy skorzystać z karty Historia transakcji i operacji oraz opcji Anuluj zlecenie. Jeżeli status Waszego zlecenia wynosi 0%, można anulować całość.

Uwaga: W przypadku anulowania oferty jedynym kosztem mogącym wystąpić jest koszt przelewu wypłaty środków na rachunek innego banku zgodnie z dyspozycją. Samo anulowanie zlecenia jest całkowicie bezpłatne.

Powrót do Pomocy wróć

Jeżeli masz nadal pytania skontaktuj się z nami.