Limit wymiany walut w Amronet.pl

W Amronet.pl nie ma limitu wymiany, możesz wymieniać dowolne kwoty.

Klient, który dokonuje wymiany przekraczającej równowartość 15 000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP) jest zobligowany do podania numeru, serii oraz daty ważności dokumentu tożsamości.

Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Amronet.pl ma obowiązek zbierania danych dotyczący transakcji klienta.

Zapewniamy Cię oczywiście, że Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa, wykorzystywane są tylko w celu przeprowadzania transakcji oraz związane z czynnościami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawne.

Powrót do Pomocy wróć

Jeżeli masz nadal pytania skontaktuj się z nami.