Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć

Przegląd rynków 31.05.2023. Komentarz walutowy

Dzisiejszy komentarz walutowy odnosi się przede wszystkim do opublikowanych rano danych dotyczących inflacji. Spadła ona bowiem do 13%, co przekłada się na entuzjazm wśród inwestorów, a co za tym idzie umacnianie się polskiej waluty. Jak kształtuje się jej kurs w odniesieniu do euro i innych ważnych walut? Odpowiadamy.

Spadek inflacji w Polsce – najniższy poziom od 13 miesięcy

Publikacja dzisiejszych danych o inflacji w Polsce z pewnością pozytywnie zaskoczyła wiele osób, ponieważ 13% to najniższy wynik od 13 miesięcy, a zarazem wartość o 5,4 pkt proc. niższa niż w lutym tego roku. Wreszcie widoczne zaczynają być zatem efekty działań Rady Polityki Pieniężnej, których celem było wyhamowanie i obniżenie inflacji. W efekcie nastroje konsumentów ulegają systematycznej poprawie, co powinno przełożyć się na dalsze umacnianie złotego wobec euro oraz innych popularnych walut. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że inflacja spada nie tylko w Polsce, ale również innych państwach Europy. Przykładem może być chociażby Hiszpania, gdzie ostatni odczyt wskazał 3,2%, czy Włochy, gdzie inflacja obecnie wynosi 7,6%. Rynki nadal spodziewają się jednak utrzymania aktualnego kursu polityki monetarnej rządów, co pozwoli skutecznie poradzić sobie z problemem inflacji w Europie.

Umocnienie złotego wobec euro

Mimo iż, inflacja spada obecnie nie tylko w Polsce, ale również w państwach należących do strefy euro nadal utrzymuje się tendencja umacniania się złotego względem europejskiej waluty. Obecnie kurs kształtuje się na poziomie 4,53 złotego, co pozwala mieć nadzieję zejścia poniżej poziomu 4,5 złotego. Sytuacja ta miała już miejsce niespełna dwa tygodnie temu, jednak następnie nastąpiła korekta, co sprawiło, że euro wróciło do poziomu około 4,55 złotego. Pozytywne dane płynące z polskiej gospodarki, malejąca inflacja oraz osłabienie negatywnych efektów wywołanych wojną na Ukrainie sprawia jednak, że w najbliższych miesiącach można spodziewać się dalszego umacniania się złotego wobec euro, co pod koniec roku powinno pozwolić powrócić notowaniom do poziomów sprzed lutego 2022, czyli agresji Rosji na Ukrainę.

Stabilne notowania dolara, funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego

Pozytywne dane z polskiej gospodarki sprawiają, że pozycja złotego względem najważniejszych walut jest dosyć mocna. Za dolara należy bowiem zapłacić obecnie 4,25zł, funt brytyjski kosztuje 5,25zł, a frank szwajcarski wyceniany jest na 4,66zł. Są to pozytywne informacje przede wszystkim dla osób, które dokonują zakupów za granicą, czy spłacają zobowiązania w obcej walucie. Co więcej, jak przewidują eksperci w kolejnych miesiącach złoty powinien nadal się umacniać, co sprawi, że waluty obce będą jeszcze tańsze. Z drugiej jednak strony jest może to być zła wiadomość dla Polaków, którzy przebywają na emigracji zarobkowej, ponieważ siła nabywcza ich wynagrodzeń po przyjeździe do Polski spada.

Podsumowując należy stwierdzić, że dzisiejsze dane potwierdzające dalsze spadki inflacji w Polsce sprawiają, że pozycja złotego względem najważniejszych walut obcych jest naprawdę mocna. Istotne w tym przypadku jest jednak to, by osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki pieniężnej i monetarnej nie zdecydowały się zbyt wcześnie na obniżenie stóp procentowych, ponieważ może to spowodować obniżenie skuteczności walki z inflacją i wpłynąć na osłabienie siły złotego. Ryzyko wydaje się być jednak spore, ponieważ nadchodzące wybory sprawiają iż decyzje polityczne mogą okazać się ważniejsze niż działania korzystne dla gospodarki.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis