Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Wymieniaj waluty po najlepszych kursach

Produkty inwestycyjne

Podstawową zasadą, którą powinien stosować każdy inwestor jest dywersyfikacja portfela. Poszczególne rodzaje posiadanych aktywów bilansują wówczas ewentualne straty, co pozwala ograniczyć ryzyko które jest związane z inwestowaniem. W co warto zatem inwestować? W jakich walutach najlepiej kupować produkty inwestycyjne? Odpowiadamy.

W jakie rzeczy poza walutami inwestować?

Z punktu widzenia osoby inwestującej dotychczas w waluty dywersyfikacja portfela oznacza konieczność zakupu aktywów innej klasy. Co może być ich przykładem? Otóż, możliwości jest wiele, ponieważ inwestować można również w akcje, obligacje, czy fundusze inwestycyjne (w tym także ETF-y). Dla bardziej zaawansowanych inwestorów dedykowane są natomiast kontrakty terminowe, które pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Wybierając produkty inwestycyjne do swojego portfela istotny staje się zatem poziom posiadanej wiedzy, ponieważ każda forma inwestycji powinna być zrozumiała. Pozwala to zminimalizować poziom ryzyka, a co za tym idzie zwiększyć skuteczność inwestowania. W efekcie dywersyfikacja portfela pozwala zabezpieczyć inwestora przed wahaniami notowań poszczególnych aktywów, ponieważ wtedy, gdy niektóre z nich tracą na wartości inne odnotowują wzrosty. 

Gdzie najlepiej szukać produktów inwestycyjnych?

Szukając alternatywnych produktów inwestycyjnych w celu zdywersyfikowania własnego portfela warto zwrócić się przede wszystkim w kierunku giełdy. To właśnie na niej notowane są bowiem instrumenty finansowe wymienione w poprzednim akapicie. Poza tym można skupić się na produktach inwestycyjnych, które można nabyć w formie fizycznej, czego przykładem może być złoto. Coraz więcej inwestorów dba bowiem o to, by jego udział w posiadanym portfelu wynosił co najmniej kilka procent. Ciekawą alternatywą jest także zakup różnego rodzaju produktów inwestycyjnych poprzez IKE lub IKZE, czyli rozwiązania pozwalające inwestować i oszczędzać z myślą o przyszłej emeryturze. Zaletą w tym przypadku są dodatkowe korzyści podatkowe, które może osiągnąć osoba inwestująca w ten sposób.

W jakich walutach najlepiej kupować produkty inwestycyjne?

Poszczególne produkty inwestycyjne można nabywać nie tylko w złotówkach, ale również w walutach obcych. Przykładem może być dolar, w którym warto kupować złoto, czy euro, za które można nabywać obligacje emitowane przez kraje należące do UE. Warto jednak mieć świadomość, że kupując produkty inwestycyjne w walutach obcych faktyczny zysk uzależniony jest nie tylko od wzrostu bądź spadku ich notowań w przyszłości, ale również kursu danej waluty zarówno w momencie wejścia w daną inwestycję, jak i odsprzedaży posiadanych aktywów. Jest to istotne oczywiście wówczas, gdy inwestor kupuje walutę obcą właśnie po to, by zainwestować następnie w konkretny produkt inwestycyjny.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestując w waluty warto poszukać również alternatyw, które pozwolą zdywersyfikować posiadany portfel inwestycyjny. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia ryzyka, a poszczególne produkty inwestycyjne mogą przynieść naprawdę atrakcyjne stopy zwrotu.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis