Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Bezpieczeństwo wymiany walut

Przegląd rynków 19.05.2023. Komentarz walutowy

Spadek inflacji bazowej odnotowywany zarówno w Polsce, jak i w Europie może być jedną z przyczyn korekty na kursie złotego względem euro. Długofalowo nie powinien jednak zachwiać trendu umacniania się polskiej waluty, która pod koniec roku powinna zyskać kolejne kilka procent. Jak dane o inflacji wpływają na kurs złotego? Jak wygląda sytuacja dolara? Odpowiedzi znajdują się w dzisiejszym komentarzu walutowym.

Spadek inflacji bazowej wpływa na korektę kursu złotego wobec euro

Wtorkowa informacja GUS o spadku inflacji bazowej w Polsce (pierwszym od niespełna 2 lat) wpłynęła poniekąd na wystąpienie korekty na kursie złotego wobec euro. Dodatkowo umocniły ją wczorajsze dane dotyczące spadku inflacji bazowej w strefie euro, co spowodowało, że w dniu dzisiejszym za 1 euro należy zapłacić 4,54 złotego. Jest to o około 1% więcej, niż jeszcze 2 dni temu. Warto jednak mieć świadomość, że w sytuacji, gdy systematyczne umacnianie się złotego wobec euro trwało praktycznie od połowy lutego korekta nie jest niczym nadzwyczajnym. Może być ona traktowana jako urealnienie ceny, mimo iż jej siła może budzić niepokój. Większość ekspertów traktuje ją jednak jako zwykłą korektę techniczną, która musiała się pojawić w sytuacji, gdy na przestrzeni niespełna trzech miesięcy złoty odrobił względem euro ponad 6%. Siła ruchu korekcyjnego to w tym momencie kwestia, która nurtuje wszystkich śledzących rynki walutowe, co powoduje, że można spodziewać się ciekawego zakończenia bieżącego tygodnia.

Stabilizacja dolara

Relacja złotego do dolara wydaje się w tym momencie stabilna. W ostatnich dniach za 1 dolara należy bowiem zapłacić w granicach 4,10 – 4,22 złotego. Jest to niewątpliwe efekt niedawnego podniesienia stóp procentowych przez FED, które kształtują się obecnie na poziomie 5-5,25%. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że w Stanach Zjednoczonych już teraz zapowiadane są jesienne obniżki stóp procentowych, co według ekspertów powinno spowodować dalsze umocnienie złotego wobec dolara, co za tym idzie spadek kursu amerykańskiej waluty poniżej poziomu 4 złotych.

Osłabienie złotego względem funta i franka szwajcarskiego

Korekta na złotym wystąpiła nie tylko w odniesieniu do euro, ale również funta brytyjskiego oraz franka szwajcarskiego. Funt notowany jest bowiem w dniu dzisiejszym na poziomie 5,22 złotego, co podobnie jak w przypadku euro może być efektem publikacji informacji o spadającej inflacji bazowej. W efekcie rośnie bowiem przekonanie, że prędzej niż później nastąpią pierwsze obniżki stóp procentowych w kraju, czyli dojdzie do poluzowania polityki monetarnej. Nieznacznie drożeje również frank szwajcarski, który w dniu dzisiejszym wyceniany jest na 4,66 złotego. Również w jego przypadku nie należy jednak spodziewać się znacznego osłabienia złotówki, ponieważ jak zapowiadają eksperci w przyszłym roku można spodziewać się notowań na poziomie sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.

Podsumowując należy stwierdzić, że dzisiejsza sytuacja na rynku walutowym jest następstwem opublikowania danych o spadającej inflacji bazowej. Prawdziwe rozmiary korekty na złotówce zostaną jednak poznane dopiero w najbliższych dniach.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis