Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć

Jakie konsekwencje dla Polaków przyniósł Brexit?

Brexit, czyli opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię to wydarzenie, które niewątpliwie wpłynęło na sytuację Polaków na wyspach. Jak zatem wygląda wyjazd do Wielkiej Brytanii dla Polaków po Brexicie? Czy opuszczenie UE przełożyło się na dodatkowe koszty za płatności w Wielkiej Brytanii? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak wygląda wyjazd do Wielkiej Brytanii dla Polaków po Brexicie?

Jak wspomniano we wstępie opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię wpłynęło bezpośrednio na sytuację Polaków wyjeżdżających na wyspy. Brexit spowodował bowiem, że każda osoba wjeżdżająca na terytorium Wielkiej Brytanii musi posiadać paszport. Co więcej, w przypadku emigracji zarobkowej poza paszportem wymagana jest również wiza upoważniająca do podjęcia pracy na wyspach. Aby ją uzyskać należy posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje umożliwiające podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, ale również certyfikat potwierdzający, że brytyjski przedsiębiorca planuje zatrudnienie danej osoby w swojej firmie. Konieczne jest także przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Co istotne zmiany, które są następstwem Brexitu nie obowiązują Polaków, którzy przebywali i pracowali na wyspach przez minimum 5 lat. Przyznawany jest im bowiem status settled, czyli osiedleńca, co stanowi podstawę do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo.

Czy Polacy muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami wywołanymi przez Brexit za płatności w Wielkiej Brytanii?

Brexit zmienił nie tylko sytuację Polaków wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, ale również tych, którzy robili na wyspach zakupy online. Warto bowiem mieć świadomość, że pojawiły się dodatkowe koszty za płatności w Wielkiej Brytanii, czyli VAT oraz cło. Należy zatem pamiętać, że z cła zwolnione są w przypadku handlu pomiędzy UE, a Wielką Brytanią wszystkie towary, które zostały wyprodukowane w jednym w tych dwóch obszarów. W przypadku jednak, gdy w Wielkiej Brytanii kupowane są buty wyprodukowane w Chinach pojawia się cło, a konkretne stawki uzależnione są m.in. od wartości zamawianego towaru. Inaczej wygląda to w przypadku VAT-u, ponieważ zwolnione są z niego wyłącznie przesyłki prywatne o wartości do 39 Funtów. W przypadku, gdy nadawcą jest firma VAT naliczany jest każdorazowo, a istotne jest to, że jest on liczony od zadeklarowanej wartości paczki wraz z opłatą za jej wysyłkę. Na niekorzyść kupujących online w Wielkiej Brytanii wpływa również fakt, że firmy kurierskie, które załatwiają sprawy związane z odprawą celno-skarbową w imieniu klienta naliczają sobie dodatkową prowizję za tego typu usługi. Jej wysokość różni się w zależności od przewoźnika, który może naliczać stałą opłatę za usługi celno-skarbowe lub określić jej wysokość jako procent od wartości zamawianego towaru.

Jak wygląda sytuacja Funta po Brexicie?

Z uwagi na fakt, że Brexit miał miejsce przeszło trzy lata temu można pokusić się on przedstawienie sytuacji Funta pod wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W związku z tym należy zauważyć, że o ile brytyjska waluta mocno traciła w końcowej fazie negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską (głównie latem 2019 roku) to sam Brexit nie wpłynął negatywnie na jej siłę. Funt brytyjski nadal pozostaje bowiem jedną z najważniejszych walut świata. Przyczyniło się do tego z pewnością osłabienie Unii Europejskiej, co poskutkowało spadkiem kursu euro. Funt w efekcie zaczął zyskiwać, ponieważ potwierdziła się istniejąca od lat zależność, która mówi, że jest on bezpieczną przystanią dla inwestorów w strefie euro. Brytyjska waluta zyskuje zatem wtedy, gdy euro traci. Istotne jest także to, że Funt pozostaje czwartą walutą, w której lokowane są rezerwy walutowe na świecie. Stanowi to potwierdzenie jego siły oraz wiary w brytyjską gospodarkę.

Podsumowując należy stwierdzić, że Brexit przyniósł dla Polaków różne konsekwencje, ponieważ zmieniły się nie tylko procedury związane z wyjazdem na wyspy, czy podjęciem tam pracy, ale wzrosły również koszty zakupów online w Wielkiej Brytanii. Opuszczenie UE wpłynęło także na Funta, który zyskał w stosunku do europejskiej waluty.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis