Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć

Prognozy rynku mieszkaniowego w 2023r.

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2022 roku była trudna, ponieważ z jednej strony ceny szybko rosły, a z drugiej coraz mniejsza była dostępność kredytów hipotecznych. Jak wyglądają prognozy na 2023 rok? Czy zdolność kredytowa Polaków wzrośnie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak może wyglądać rynek mieszkaniowy w 2023r?

Jak wspomniano we wstępie rynek mieszkaniowy w 2022 roku można określić jako trudny. Zaważyła na tym zarówno rosnąca inflacja, jak i malejąca zdolność kredytowa Polaków, co było efektem regularnego podnoszenia stóp procentowych. Obecnie sytuacja wydaje się być stabilna, ponieważ wzrost cen nieruchomości wyraźnie wyhamował, zarówno jeśli chodzi o mieszkania na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Stabilizuje się również popyt, ponieważ trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego sprawiły, że wielu osób nie stać obecnie na zakup mieszkania. Jak wyglądają prognozy na najbliższe miesiące? Otóż, eksperci rynku nieruchomości zgodnie przewidują, że sytuacja powinna być stabilna, a ewentualnych wzrostów cen mieszkań najwcześniej spodziewać można się w okresie wakacji oraz w IV kwartale 2023 roku. W tym miejscu wyraźnie należy podkreślić, że trudno przewidywać spadki cen nieruchomości, ponieważ rosnąca inflacja sprawiła, iż w ujęciu realnym są one obecnie znacznie tańsze niż kilkanaście miesięcy temu.

Kredyty hipoteczne w 2023.

Powszechnie wiadomo, że wzrost stóp procentowych przyczynił się do znacznego obniżenia zdolności kredytowej Polaków, co z kolei przełożyło się na zdecydowanie mniejszą ilość kredytów hipotecznych zaciągniętych w 2022 roku. Potwierdzają to dane BIK, według których w grudniu 2022 roku udzielono o ponad 70% kredytów mieszkaniowych mniej niż rok wcześniej. Jak wyglądają prognozy na 2023 rok? Otóż, istotne jest to, że 2022 rok był katastrofalny również dla banków, które udzielając mniejszej ilości kredytów hipotecznych uzyskały znacznie niższe zyski. W efekcie już teraz można zauważyć, że na rynku pojawiło się znacznie więcej atrakcyjnych promocji, a lepsze warunki cenowe z pewnością wpłyną nie tylko na wzrost zdolności kredytowej Polaków, ale przekonają również tych, którzy powstrzymywali się przed zaciągnięciem hipoteki z innych względów. Pozytywne jest także to, że stopy procentowe od kilku miesięcy nie rosną, co przekłada się również na spadek wskaźników WIBOR 3M oraz WIBOR 6M, a w efekcie obniżkę rat kredytowych. W połowie zeszłego roku były one zdecydowanie wyższe, ponieważ oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych były znacznie większe.

Kredyty hipoteczne w innej walucie?

Czy można obecnie zaciągnąć kredyt hipoteczny w obcej walucie? Otóż, warto wiedzieć, że tak, jednak sytuacja z kredytami we frankach udzielanymi głównie w pierwszej dekadzie XXI wieku sprawiła, że możliwość tę znacznie ograniczono. Obecnie bowiem zgodnie z aktualizacją Rekomendacji S wprowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2013 roku kredyt w walucie obcej może otrzymać jedynie osoba uzyskująca trwałe dochody w walucie kredytu, w jakiej ma zostać udzielone zobowiązanie. Co więcej, dochody te mają zapewniać regularną obsługę oraz spłatę kredytu.

Podsumowując należy stwierdzić, że sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 roku powinna być stabilna. Wpływ na to będzie miała również działalność banków, które luzują obecnie swoją politykę kredytową.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis