Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Pracownik banku

Jak wyglądałby świat bez gotówki?

Znacznie gotówki maleje na całym świecie, co jest efektem popularyzacji transakcji bezgotówkowych. Czy można jednak spodziewać się całkowitego odejścia od papierowego pieniądza? W tym momencie z pewnością jest na to za wcześnie, jednak już teraz warto zastanowić się nad tym, jak mógłby wyglądać świat bez gotówki.

Jak mógłby wyglądać proces wycofania gotówki?

Zastanawiając się nad tym, jak mógłby wyglądać świat bez gotówki warto przeanalizować również to, w jaki sposób mogłaby ona zostać wycofana z obiegu. Zakładając bowiem, że gotówka zostałaby wyparta przez pieniądz elektroniczny instytucje finansowe musiałyby przeprowadzić proces wymiany, który przypominałby sceny, które miałby miejsce między innymi przy denominacji polskiej waluty. Warto jednak wziąć pod uwagę, że całkowite odejście od gotówki na całym świecie wymagałoby solidarności rządów wszystkich państw, a koniecznością byłoby wprowadzenie przepisów stwierdzających, że legalne transakcje mogą być dokonywane wyłącznie przy użyciu pieniądza elektronicznego. Co ciekawe, przykłady tego typu rozwiązań istnieją już obecnie, jednak są to w tej chwili jedynie ograniczenia kwotowe transakcji. Nikt zatem nie zabrania całkowitego korzystania z gotówki, a jedynie ogranicza możliwość płacenia nią powyżej określonej kwoty. Co ciekawe w Polsce z początkiem 2024 roku zaczną obowiązywać limity również dla osób prywatnych (w tej chwili dotyczą tylko przedsiębiorców), którzy jednorazowo będą mogli zapłacić gotówką maksymalnie 20 tys. złotych.

Jak duże są szanse na usunięcie głównej metody płatności?

Czy całkowite usunięcie gotówki z obiegu jest prawdopodobne? Na dzień dzisiejszy trudno spodziewać się aż tak radykalny posunięć, jednak warto mieć świadomość, że prędzej, czy później pewnie to nastąpi. Wpływa na to zarówno systematycznie rosnąca popularność płatności bezgotówkowych, jak i dążenia światowych rządów, czy organizacji finansowych do coraz większej kontroli nad obywatelami. Z drugiej jednak strony należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wycofanie głównej metody płatności nie będzie proste, ponieważ wiele osób nadal nie wyobraża sobie funkcjonowania bez gotówki. W efekcie plany całkowitego usunięcia gotówki mogłyby zachwiać nastrojami społecznymi, a co za tym idzie doprowadzić do protestów.

Jakie konsekwencje niesie wycofanie gotówki z obiegu?

Zastanawiając się nad tym, czy całkowite wycofanie gotówki z obiegu jest możliwe i kiedy mogłoby nastąpić warto również przeanalizować konsekwencje wdrożenia tego typu zmian. Otóż, wycofanie gotówki sprawiłoby, że każda, nawet najmniejsza płatność pozostawiałaby po sobie ślad. W efekcie możliwe byłoby całkowite zlikwidowanie szarej strefy, zarówno jeśli chodzi o płacenie podatków, jak i zatrudnianie osób „na czarno”. W tym miejscu warto podkreślić, że byłoby to korzystne zarówno dla budżetu państwa, który otrzymywałby większe wpływy z podatków, jak i samych obywateli, którzy wszędzie mogliby płacić bezgotówkowo, co jest nie tylko wygodne, ale również bezpieczne. Wyeliminowanie pracy na czarno wpłynęłoby korzystnie na wysokość przyszłych emerytur, ponieważ każdy pracownik miałby odprowadzane składki emerytalne. Oczywiście wpłynęłoby to negatywnie na wysokość obecnie osiąganych zarobków, ponieważ osoby pracujące bez umowy otrzymują wyższą pensję do ręki. Z drugiej jednak strony brak możliwość zatrudniania pracowników na czarno sprawiłby, że pracodawcy musieliby oferować konkurencyjne stawki, ponieważ w innym przypadku mieliby trudności z utrzymaniem zatrudnienia. Wycofanie gotówki z obiegu przełożyłoby się również na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieniędzy, ponieważ zlikwidowałoby ryzyko kradzieży gotówki.

Podsumowując należy stwierdzić, że o ile dziś trudno wyobrazić sobie świat bez gotówki, to z czasem jej całkowite wycofanie wydaje się bardzo prawdopodobne. Proces ten został bowiem zapoczątkowany poprzez coraz większe ograniczenia płatności gotówkowych, które dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania byłaby likwidacja szarej strefy, jednak z drugiej strony wycofanie gotówki sprawiłoby, że każda transakcja stałaby się jawna.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis