Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć

Oszczędzanie w czasach szalejącej inflacji

Wiele osób uważa, że oszczędzanie w czasach szalejącej inflacji nie ma większego sensu, ponieważ posiadane pieniądze szybko tracą na wartości. Dlaczego jest to mylne założenie? Zatem jaki sposób oszczędzać, by minimalizować skutki inflacji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Dlaczego warto oszczędzać?

Dlaczego warto oszczędzać niezależnie od aktualnego poziomu inflacji? Otóż, jest to ważne, ponieważ posiadanie oszczędności daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala realizować długoterminowe cele. Dzieje się tak niezależnie od tego jak szybko rośnie inflacja, ponieważ zdecydowanie lepiej zaoszczędzić cokolwiek niż nic. Zobrazować można to na prostym przykładzie, ponieważ zakładając oszczędzanie 500 złotych miesięcznie w ciągu roku można mieć oszczędności na poziomie 6 tys. złotych. Przy założeniu, że inflacja wyniosła 15% realna wartość posiadanych środków wynosi 5100 złotych. Nominalnie nadal jest to jednak 6 tys. zł, a mając świadomość, że ich realna wartość jest niższa nadal lepiej je posiadać niż nie mieć nic.

W tym miejscu warto również poruszyć kwestię samej inflacji, ponieważ nie każdy rozumie dokładnie jej działanie. Jest to bowiem średni wzrost cen na podstawie danego koszyka dóbr i usług, jednak każdy człowiek dokonując zakupów tworzy własny koszyk. W efekcie mogą znaleźć się w nim dobra, których cena się nie zmieniła mimo rosnącej inflacji w gospodarce.

W jaki sposób oszczędzać?

Mając świadomość, że oszczędzanie jak najbardziej ma sens warto zastanowić się również nad tym, w jaki sposób to robić. Otóż, najważniejsze w tym przypadku jest to, by oszczędzanie było świadome. Istotny jest zatem nie tylko cel oszczędzania, ale również sposób, w jaki zostanie on osiągnięty. Dobrą praktyką jest w tym przypadku określenie konkretnej kwoty, która będzie odkładana co miesiąc lub konkretnego procentu dochodów. W takiej sytuacji otrzymując wynagrodzenie można przelewać oszczędności na inny rachunek, by żyć w taki sposób jakby ich nie było. Co jeszcze warto wiedzieć o oszczędzaniu? Ważne oczywiście jest to, by lokować pieniądze w taki sposób, by kapitał wypracowywał odsetki.

Czy inwestowanie to dobry sposób oszczędzania?

W poprzednim akapicie wspomniano, że oszczędzają warto lokować posiadane środki w taki sposób, by procentowały. Najprostszym sposobem są oczywiście depozyty bankowe. Należy mieć jednak świadomość, że mimo iż oferowane oprocentowanie znacznie wzrosło, to nie chronią one jednak w pełni posiadanego kapitału przed inflacją. W związku z tym przez wielu nie są traktowane jako inwestycja, a jedynie forma oszczędzania. Chcąc uchronić posiadane oszczędności przed negatywnymi skutkami inflacji należy natomiast zacząć inwestować aktywnie, co daje możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu. Przykładem może być nie tylko inwestycja w akcje, czy ETF-y, ale również zakup złota, czy waluty obcej. Czy inwestowanie to dobry sposób oszczędzania? Oczywiście, że tak, jednak najważniejsze w tym przypadku jest rozumienie ryzyka, które wiąże się z każdą inwestycją. Tam, gdzie pojawia się bowiem możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków istnieje także ryzyko utraty posiadanego kapitału. Warto zatem trzymać się zasady: rozumiem w co inwestuje.

Oszczędzanie w obcej walucie?

Jednym ze sposobów ochrony posiadanych pieniędzy przed inflacją jest oszczędzanie w obcej walucie. Ważne w tym przypadku jest to, by były to waluty silnych gospodarek, może być euro, dolar, funt, czy frank szwajcarski. Za oszczędzaniem w obcych walutach przemawiać może fakt, że inflacja w UE, czy USA jest znacznie niższa niż w Polsce. Warto jednak mieć świadomość, że w takiej sytuacji istnieje ryzyko walutowe. Może ono sprawić, że w przypadku konieczności wymiany oszczędności na złotówki oferowany kurs nie będzie atrakcyjny. W efekcie zysk może być znacznie niższy niż początkowo przewidywano.

Podsumowując należy stwierdzić, że oszczędzanie ma sens nawet w dobie szalejącej inflacji. Ważne jest jednak to, by ulokować posiadany kapitał w taki sposób, by ochronić go przed spadkiem wartości.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis