Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć

Przegląd rynków 18.04.2023. Komentarz walutowy

Początek tygodnia na rynku walutowym to dalsze umacnianie się złotego zarówno wobec euro, jak i funta. Jak długo utrzyma się optymizm? Jak wygląda sytuacja funta brytyjskiego? Odpowiedzi można znaleźć w dzisiejszym komentarzu walutowym.

Korekcyjny charakter notowań dolara oraz euro utrzymany

Wtorkowe notowania dolara oraz euro utrzymują korekcyjny charakter, ponieważ w odniesieniu do tego, co wydarzyło się w piątek 14 kwietnia (kurs dolara spadł poniżej 4,20, a euro było notowane na poziomie 4,65), dzisiejsze notowania są potwierdzeniem dalszego umacniania złotego wobec tych walut. Obecnie euro notowane jest na poziomie 4,63, co powoduje, że kurs europejskiej waluty coraz szybciej zbliża się do 4,56, czyli poziomu notowań sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kurs dolara wzrósł natomiast w dniu dzisiejszym do poziomu 4,22, jednak jak już wspomniano jest jest to drobna korekta, a trend spadkowy powinien w dalszym ciągu się utrzymywać.

Czy złoty nadal będzie umacniał się wobec euro oraz dolara? Trend umacniania się złotego wobec amerykańskiej oraz europejskiej waluty w dalszym ciągu powinien w dalszym ciągu się utrzymywać, a eksperci przewidują wyraźne spadki notowań w parach EUR/PLN i USD/PLN. W optymistycznej wersji kurs euro powinien bowiem spaść poniżej 4,50, a kurs dolara poniżej 4 złotych. Przewidywania te opierają się nad podstawie pozytywnych danych płynących z rynku. Na coraz silniejszą pozycję złotego wpływa między innymi spadająca inflacja oraz coraz mniejsze prawdopodobieństwo podnoszenia stóp procentowych przez FED i EBC. Warto również zwrócić uwagę, że szkody złotemu nie wyrządziły także zawirowania w sektorze bankowym, które negatywnie wpłynęły natomiast na notowania europejskiej oraz amerykańskiej waluty.

Notowania funta brytyjskiego – istotny tydzień dla brytyjskiej waluty

Złoty umacnia się obecnie nie tylko wobec dolara oraz euro, ale również funta brytyjskiego, który w dniu dzisiejszym notowany jest na poziomie 5,24. Warto jednak podkreślić, że nadchodzące dni będą szczególnie istotne dla brytyjskiej waluty, ponieważ dane napływające z tamtejszej gospodarki powinny przesądzić o dalszych krokach podejmowanych przed Bank Anglii. Najważniejsza z pewnością będzie wtorkowa publikacja informacji z rynku pracy oraz środowy raport inflacyjny. Odczyty te mogą bowiem wpłynąć na dalsze wygaszanie presji płacowej oraz powrót do jednocyfrowej inflacji.

Jak informacje napływające z brytyjskiej gospodarki mogłyby wpłynąć na notowania funta? Otóż, eksperci przewidują, że mogą one powstrzymać Bank Anglii przed dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej (w marcu stopy procentowe podniesiono z poziomu 4,0 do 4,25), co w efekcie sprzyjałoby osłabieniu funta wobec złotego. W efekcie pod koniec roku notowania GBP/PLN mogłyby spaść do poziomu poniżej 5 złotych, a straty do funta powinien zacząć odrabiać również dolar oraz euro.

Podsumowując należy stwierdzić, że notowania z wtorku 18 kwietnia odzwierciedlają trend dalszego umacniania się złotego wobec głównych walut. Sytuacja na rynku wprawia, że polska waluta staje się coraz silniejsza, a notowania coraz szybciej zbliżają się do poziomów sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis