Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć

Sytuacja dolara

Dolar to niewątpliwe jedna z najważniejszych walut świata, której notowania są istotne również z perspektywy polskiej gospodarki. Co zatem wpływa na jego kurs? Skąd biorą się aktualne wahania dolara? Odpowiadamy.

Co wpływa na kurs dolara?

Jak wspomniano we wstępie dolar to jedna z najważniejszych walut świata, co wynika między innymi z tego, że to właśnie w amerykańskiej walucie ulokowana została większość światowych rezerw walutowych. Warto jednak mieć świadomość, że sposób wyceny dolara w praktyce niczym nie różni się od innych walut, ponieważ na poziom jego notowań wpływają przede wszystkim:

  • decyzje amerykańskiego banku centralnego, czyli FED. Ustala on bowiem między innymi wysokość stóp procentowych w USA;
  • dane makroekonomiczne, których odczyty odzwierciedlają aktualny stan amerykańskiej gospodarki. W Stanach Zjednoczonych wśród najważniejszych danych należy wymienić między innymi odczyty z rynku pracy, dane dotyczące dynamiki PKB, inflacji czy zamówień na dobra;
  • wydarzenia polityczne, wśród których należy wymienić zarówno te, które mają miejsce w USA, jak i te, które mają skalę międzynarodową. Przykładem może być zmiana prezydenta USA, czy wybuchy różnego rodzaju konfliktów na świecie.

Skąd aktualne wahania dolara?

Aktualne wahania dolara są efektem nie tylko działań FED, ale obecnej kondycji amerykańskiej gospodarki. Bank Centralny USA dokonał bowiem 11 podwyżki stóp procentowych w obecnym cyklu, co sprawiło, że stopa funduszy federalnych wzrosła do najwyższego poziomu od 22 lat. Decyzja FED, która była oczekiwana przez inwestorów oraz dosyć dobre odczyty danych z amerykańskiej gospodarki sprawiły, że dolar zyskał na wartości względem złotego zbliżając się tym samym do poziomu 4 złotych (kilkanaście dni temu odnotowano tegoroczne minimum na poziomie 3,92 zł). Obecnie sytuacja wydaje się być stabilna, a nieznaczne wahania to efekt odczytywania danych makroekonomicznych zarówno w strefie euro, jak i w Polsce, gdzie walka z inflacją jest znacznie skuteczniejsza niż w USA.

Prognozy sytuacji USD

Jak wspomniano w poprzednim akapicie kurs dolara wobec złotego jest obecnie w miarę stabilny i oscyluje na poziomie około 4 złotych. W długoterminowej perspektywie eksperci przewidują jednak delikatne osłabienie się amerykańskiej waluty, którego efektem powinien być spadek jej notowań o kolejnych kilka groszy. Wpływają na to pozytywne dane płynące z polskiej gospodarki, którą potwierdza między innymi odnotowywany w kolejnych miesiącach spadek inflacji. Z drugiej jednak strony prowadzi to do rozpoczęcia dyskusji o obniżce stóp procentowych, a tego typu działanie z dużym prawdopodobieństwem spowoduje osłabienie złotego wobec dolara. W efekcie pod koniec roku powinien być on wyceniany na poziomie około 4 złotych, na co z pewnością wpłyną również dane zza oceanu oraz ruchy wykonywane przez FED.

Podsumowując należy stwierdzić, że sytuacja dolara jest obecnie stabilna. Notowany jest on bowiem aktualnie na poziomie sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, co sprawia, że sprawdziły się prognozy ekspertów sprzed kilku miesięcy.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis