Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Pracownik banku

Spłata rat w walucie kredytu

Każdy kredytobiorca posiadający zobowiązanie zaciągnięte w obcej walucie ma możliwość bezpośredniej spłaty rat w walucie kredytu. Jest to rozwiązanie uregulowane prawnie, które zostało wprowadzone z korzyścią dla klienta. Jakie zalety wynikają ze spłaty rat w walucie kredytu? Czy bank może odmówić takiej spłaty? Ile można zaoszczędzić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Korzyści ze spłaty rat w walucie kredytu

Podstawową korzyścią wynikającą z dokonywania spłaty rat w walucie kredytu jest uniezależnienie się od polityki banku w zakresie kształtowania spreadów walutowych, a tym samym możliwość płacenia niższej raty. Wynika ona z faktu, że kredytobiorca może na własną rękę zaopatrywać się w walutę, nabywając ją po atrakcyjnym kursie. Osoby posiadające kredyt w walucie obcej coraz częściej korzystają, z takiej możliwości dokonując wymiany w kantorach stacjonarnych bądź internetowych.

Ciekawym rozwiązaniem jest również posiadanie konta walutowego, na którym można gromadzić środki w danej walucie, dokupując jej wtedy, kiedy rynkowy kurs jest atrakcyjny.

Bank musi wyrazić zgodę na spłatę rat w walucie kredytu.

Od 26 sierpnia 2011 roku obowiązuje w Polsce Ustawa z 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 165, poz. 984, nazwana ustawą antyspreadową, która reguluje możliwość spłaty rat w walucie kredytu. Nowelizacja Prawa bankowego określa jasno, że „w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, konsument może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w tej walucie”. Ustawa antyspreadowa z 2011 roku wskazuje także, że „wykonanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, (tzn. spłaty rat w walucie obcej) nie może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez konsumenta”. Konsumentem w rozumieniu polskiego prawa jest każdy kredytobiorca zaciągający kredyt walutowy na cele, które nie są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że każda umowa kredytu walutowego może zostać aneksowana. W takim celu aby umożliwić spłaty rat w walucie kredytu, a bank nie ma prawa naliczać opłat za sporządzenie takiego aneksu. Instytucja nie może również odmówić podpisania aneksu, czy odradzać klientowi takie rozwiązanie.

Ile można zaoszczędzić?

Skala oszczędności zależy od tego, po jakiej cenie kupimy walutę, wysokości raty oraz długości okresu kredytowania. Załóżmy, że pozostały okres do spłaty to 15 lat, a nasza rata wynosi 600 franków szwajcarskich. Jeżeli kupimy walutę o 15 gr taniej, niż wynosi kurs przewalutowania, oferowany przez bank zaoszczędzimy 90zł na jednej racie. Roczny zysk wyniesie więc 1 080zł, a skumulowane oszczędności na przestrzeni 15 lat będą kształtowały się na poziomie 16 200zł. Jak widzimy gra jest jak najbardziej warta świeczki.

Gdzie kupować waluty po atrakcyjnych kursach?

Jeszcze kilka lat temu odpowiedź mogłaby być tylko jedna, a mianowicie: w kantorze. Dziś brzmi ona podobnie, jednak należy zaznaczyć, że chodzi o kantor internetowy, który oferuje zdecydowanie lepsze kursy wymiany walut. Przewaga nad tradycyjnymi kantorami przejawia się również w wygodzie oraz szybkości dokonywania transakcji wymiany walut, którą można przeprowadzić z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Polecanym rozwiązaniem jest skorzystanie z platformy Amronet.pl, która łącząc kantor internetowy i serwis społecznościowej wymiany walut, jest w stanie zaproponować najlepsze kursy na rynku.

Spłata rat w walucie kredytu jest rozwiązaniem, które zdecydowanie się opłaca. Dzięki kantorom internetowym sam proces wymiany walut jest wygodny i bezpieczny, a całą operację można przeprowadzić bez wychodzenia z domu.

_________________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis