Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Blog Amronet.pl

RPP wczoraj po raz trzeci podniosła stopy procentowe. Komentarz walutowy.

8 grudnia 2021 r. Rada podjęła decyzję o kolejnym podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 1,75%.

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

▪ stopa lombardowa 2,25%;

▪ stopa depozytowa 1,25%;

▪ stopa redyskontowa weksli 1,80%;

▪ stopa dyskontowa weksli 1,85%.

Podwyżka stóp oznacza szansę na zwiększenie odsetek od oszczędności trzymanych w bankach w polskiej walucie. Niestety, wzrosną za to raty kredytów – zarówno konsumpcyjnych, jak i hipotecznych. Według wyliczeń ekspertów rata kredytu hipotecznego na ok. 300 tys. zł wzrośnie miesięcznie o ponad 100 zł. W wielu przypadkach polskich gospodarstw domowych, przy jednoczesnej inflacji, będzie to odczuwalny skok w ich portfelach.

Analitycy i ekonomiści o RPP

Analitycy i ekonomiści oczekiwali, że podczas grudniowego posiedzenia RPP zostaną podniesione stopy procentowe o min. 50 punktów bazowych. Tak też się stało. Byli jednak również i tacy, którzy sądzili, że podwyżka wyniesie 75 pb. jak miało to miejsce w listopadzie, bądź nawet 100 pb.  W efekcie czego stopa referencyjna, która jeszcze trzy miesiące temu wynosiła 0,10 proc., wzrosła do 1,75 proc., co jest najwyższym poziomem od lutego 2015 r. Zdaniem ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego to zapewne wciąż nie jest koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści PIE spodziewają się wzrostu stóp procentowych NBP przynajmniej do 3 proc. do końca przyszłego roku.

Polska waluta nie zareagowała na środową podwyżkę umocnieniem, zamiast tego nieznacznie się osłabiła przekraczając ponownie 4,60 za jedno euro. Jeśli chodzi o dalszą relację złotego do dolara, kluczowa jest tu perspektywa podwyżek stóp proc. za oceanem. Na tę chwile rynek wycenia do końca 2022 podwyżki o 100 pkt bazowych.

Co dalej z PLNCHF?

Kluczowa w obecnej chwili – dla tysięcy Polaków, mających kredyty we frankach szwajcarskich, – jest z kolei relacja złotego do franka szwajcarskiego. Ten się w ostatnim czasie wyraźnie umocnił, a bank centralny Szwajcarii nie interweniuje już na rynku, by osłabiać walutę. Wycofał się z interwencji, przywalając na umocnienie franka względem euro – frank jest najmocniejszy od 2015 r.

Średnie kursy NBP na dzień 09.12.2021 o godzinie 13:30 przedstawiają się następująco: kurs euro (EUR) 4.6080 zł, kurs dolara (USD)  4.0723 zł, kurs funta brytyjskiego (GBP)  5.3683 zł, kurs franka szwajcarskiego (CHF) 4.4169 zł.

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis