Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
polski złoty

Przegląd rynków 11.12.2023. Komentarz walutowy

Stabilny przez cały zeszły tydzień kurs złotego w najbliższych dniach będzie uzależniony między innymi od wydarzeń w krajowej polityce. Już dziś rynek oczekuje na expose premiera Mateusza Morawieckiego.

W oczekiwaniu na expose

Mimo iż misja premiera Mateusza Morawieckiego polegająca na uzyskaniu wotum zaufania dla nowego rządu ma naprawdę niewielkie szanse powodzenia to rynki bez wątpienia zareagują na to, co dziś wydarzy się w krajowej polityce. Festiwal obietnic może bowiem stanowić wyzwanie dla przejmującej władzę opozycji, która w efekcie będzie chciała zaoferować Polakom coś od siebie. Wszystkie tego typu obietnice stanowią obciążenie dla budżetu, co z pewnością zostanie zauważone przez rynek. W efekcie można spodziewać się wahań kursu złotego, który w ostatnich dniach był stabilny wobec wszystkich najważniejszych walut, a wszelkie ruchy ograniczały się do 1-2 groszowych zmian.

Wyhamowanie kursu dolara

Poniedziałek przyniósł wyhamowanie kursu dolara, który zaczął rosnąć pod koniec ubiegłego tygodnia. W efekcie osiągnął on najwyższy od miesiąca poziom notowań wobec euro. Jest to efektem bardzo dobrych danych płynących z amerykańskiej gospodarki, które okazały się znacznie lepsze niż przewidywania ekspertów, m.in. oczekiwań raport Uniwersytetu Michigan. Chodzi między innymi o spadek bezrobocia do 3,7%, czy wysoką miesięczną dynamikę wynagrodzeń, która sięgnęła 0,4%. W efekcie dolar umocnił się nie tylko wobec euro i był notowany na poziomie 1,0750, ale również wobec złotego. W piątek za dolara należało bowiem zapłacić 4,04 złotego. Efektem poniedziałkowego wyhamowania kursu amerykańskiej waluty jest natomiast jego spadek do poziomu 4,02 złotego.

Stabilny kurs euro i franka szwajcarskiego

W dniu dzisiejszym euro wyceniane jest dokładnie na tym samym poziomie, co w piątek 8 grudnia, czyli po 4,33 złotego. Stabilizacji sprzyjają z pewnością pozytywne dane płynące z europejskiej gospodarki, które dotyczą między innymi inflacji. Obecnie spadła ona do poziomu 2,4%, co powoduje, że coraz bardziej zbliża się do celu wyznaczonego przez ECB. W efekcie coraz bardziej prawdopodobne stają się obniżki stóp procentowych zapowiadane przez Europejski Bank Centralny. Eksperci spodziewają się, że pierwsze z nich mogą nastąpić w marcu 2024 roku, a łączna redukcja stóp procentowych może wynieść ok. 130 pb. Stabilny jest również kurs franka szwajcarskiego, który w dniu dzisiejszym wyceniany jest na 4,57 złotego. Z pewnością jest to pozytywna informacja dla osób posiadających kredyt hipoteczny we frankach.

W Indiach stopy procentowe bez zmian

Wydarzeniem, o którym warto wspomnieć również w dzisiejszym komentarzu walutowym jest utrzymanie stóp procentowych w Indiach na niezmiennym poziomie. W efekcie główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 6,5%, a co za tym idzie odłożono w czasie spodziewane obniżki. Z pewnością nastąpią one jednak w przyszłości, co będzie efektem spadającej inflacji, która obecnie wynosi 4,87%. Z drugiej jednak strony inflacja cen żywności wynosi 6,61%, co może stać za decyzją o utrzymaniu stóp procentowych w najludniejszym państwie świata.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis