Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć

Przegląd rynków 06.07.2023. Komentarz walutowy

Na dzisiejsze notowania walut z pewnością mają wpływa dane płynące z USA, gdzie wzrasta przekonanie co do lipcowej podwyżki stóp procentowych. W dniu dzisiejszym zapadnie również decyzja dotycząca stóp procentowych w Polsce, jednak w naszym kraju nastroje są zgoła odmienne. Zdaniem ekspertów zachowane zostanie bowiem status quo, jednak coraz częściej mówi się o rozpoczęciu cyklu obniżek.

Poparcie dla podwyżek stóp procentowych w USA powoduje umocnienie dolara

Dzisiejszy kurs dolara wzrósł do poziomu 4,11 złotego, a umocnienie amerykańskiej waluty jest efektem spodziewanej podwyżki stóp procentowych przez FED. Publikacja protokołu z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w połączeniu z pozytywnymi danymi płynącymi z USA (szczególnie dotyczących zamówień na dobra trwałego użytku) powoduje bowiem, że amerykańska waluta umacnia się nie tylko wobec złotego, ale również euro. Potwierdzeniem są dzisiejsze notowania pary EUR/USD, które spadły poniżej 1,0850. Z protokołu wynika bowiem, że inflacja w USA zostanie na dłużej, a co za tym idzie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych w bieżącym miesiącu znacznie wzrosło. Co więcej, eksperci przewidują, że do końca obecnego roku podwyżek może być kilka, co powoduje, że inwestorzy zaczęli patrzeć przychylniej na dolara, który osiągnął najsilniejsze poziomy od połowy czerwca.

Stopy procentowe w Polsce – status quo

W Polsce inwestorzy oczekują na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, która zapadnie na dzisiejszym posiedzeniu. Eksperci zgodnie przewidują, że będzie to już dziesiąty miesiąc bez zmiany wysokości stóp. Sytuacja gospodarcza w Polsce powoduje jednocześnie, że coraz częściej mówi się o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp, co miałoby nastąpić jeszcze pod koniec obecnego roku. Na dzisiejszej konferencji mogą zatem paść konkretne zapowiedzi bądź wskazówki dotyczące dalszej polityki monetarnej, co z pewnością wpłynie na notowania złotego zarówno w najbliższych dniach, jak i w długoterminowej perspektywie.

Osłabienie złotego względem najważniejszych walut

O ile decyzja w odnośnie kształtowania się stóp procentowych w Polsce z pewnością może pozytywnie wpłynąć na notowania złotego to przed jej ogłoszeniem osłabia się on względem najważniejszych walut. Wspomniany już dolar notowany jest bowiem po 4,11 złotego, a rośnie również kurs euro, który oscyluje dziś na poziomie 4,46 złotego. Co więcej, zdaniem ekspertów prawdopodobny jest nawet krótkotrwały wzrost do poziomu 4,48 – 4,50 złotego. Początek nowego kwartału jest dobry również dla funta brytyjskiego, który jest notowany obecnie na poziomie powyżej 5,20 złotego oraz franka szwajcarskiego, którego wycena dochodzi do granicy 4,60 złotego. Długoterminowo jednak powinien utrzymać się trend umacniania się złotego wobec konkurencyjnych walut, do czego przyczynić mogą się dzisiejsze dane dotyczące prognoz inflacyjnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że sytuacja na rynku walutowym jest stabilna, a złoty tylko nieznacznie osłabia się względem innych walut. Długoterminowy trend jest bowiem odwrotny, a sytuacja w naszym kraju sprawia, że sprawdzenie się przewidywań ekspertów jest jak najbardziej realne.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis