Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Flaga USA

Mocny dolar – słaba złotówka. Komentarz walutowy.

Komentarz walutowy 18.11.2021.

Połowa listopada mija pod znakiem mocnego umocnienia dolara, co ma bezsprzeczne przełożenie na notowania powiązanych par walut. Najbardziej ucierpiały pary EUR/USD oraz USD/JPY.

Polska waluta bardzo się osłabiła. Kurs dolara sięgnął 4,11 zł. Amerykańska waluta pierwszy raz od maja 2020 roku przekroczyła poziom 4,11 zł. A euro w pewnym momencie sięgało już niemal 4,67 zł.

– Obserwujemy niemal lawinowe osłabienie naszej waluty – zauważa Przemysław Kwiecień. Główny ekonomista XTB.

Szukanie przyczyn słabości złotego

Z ust prezesa NBP usłyszeliśmy, że grudniowa podwyżka stóp procentowych jest prawdopodobna, ale takie też są oczekiwania rynku. Znamy sytuacje z przeszłości, gdzie zazwyczaj, kiedy mamy osłabienie euro wobec dolara, złoty traci wobec amerykańskiej waluty jeszcze bardziej i tym razem mamy doskonały tego przykład. Dlaczego dolar zyskuje? Rynek stopy procentowej w USA spekuluje odnośnie tego, że amerykański bank centralny będzie musiał jednak szybciej podnieść stopy procentowe, a ponieważ temat taki w strefie euro niemal kompletnie nie istnieje, dolar zyskuje wobec euro – tłumaczy Kwiecień.

W Polsce rynek oczekuje szybkich podwyżek stóp procentowych i to w okolicach ponad 3 proc., a to powinno złotemu pomagać. A niestety nie pomaga. Nie pomagają również wypowiedzi niektórych przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, w tym samego prezesa NBP Adama Glapińskiego.

–  Jeżeli chodzi o kurs złotego […] jego obecny poziom wspiera wzrost aktywności gospodarczej. […] wobec silnych negatywnych szoków zewnętrznych nawet wyraźna aprecjacja kursu nie doprowadziłaby do jakiegoś istotnego spadku bieżącej inflacji. Byłaby natomiast dotkliwa dla eksporterów i wobec tego niekorzystna dla gospodarki – powiedział szef banku centralnego w wywiadzie dla „Hungarian Business Daily”.

Patrząc na decyzje u naszych południowych sąsiadów Czesi stopy procentowe zaczęli podnosić szybciej, a na dodatek podnieśli je mocniej. Nad Dunajem po sześciu podwyżkach stopa referencyjna sięga 2,1 proc., w Czechach po czterech (w tym jednej naprawdę potężnej) sięga 2,75 proc. W efekcie wydźwięk podwyżek w Polsce i tak został przykryty przed odważniejsze działanie innych banków centralnych regionu. Dodać można także, że w ostatnich miesiącach prezes NBP zwracał uwagę, że Czechy i Węgry jako gospodarki mniejsze większą rolę przywiązują do kursu walutowego, podczas gdy NBP baczniej obserwuje działania dużych banków centralnych, takich jak Fed i EBC. Osobną pulę czynników ciążących złotemu stanowią kwestie polityczne. Spór polskiego rządu z Komisją Europejską nadal nie został zażegnany, a los środków z Krajowego Planu Odbudowy nie jest przesądzony. Do tego dodać należy graniczny konflikt z Białorusią, który z perspektywy zagranicznych inwestorów może być traktowany jako czynnik ryzyka specyficznego dla Polski, od którego wolne są np. wspomniane Czechy czy Węgry.

Średnie kursy NBP na dzień 18.11.2021 o godzinie 10:00 przedstawiają się następująco: kurs euro (EUR) 4.6593 zł, kurs dolara (USD) 4,1110 zł, kurs funta brytyjskiego (GBP) 5.5513 zł, kurs franka szwajcarskiego (CHF) 4.4334 zł

Czytaj komentarze walutowe w Amronet.pl!

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor

nowszy wpis starszy wpis