Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
pandemica_COVID

Jak wygląda świat po pandemii?

Pandemia COVID-19 wstrząsnęła całym światem. Odcisnęła swoje piętno również na gospodarce, zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej. Skutki kolejnych lockdownów będą z pewnością odczuwalne jeszcze przez długi czas, ale już teraz można zauważyć wiele zmian, które są ich efektem. Jak zatem wygląda świat po pandemii?

Świat podczas koronowirusa – jak to wygląda teraz?

Jak wspomniano we wstępie pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na sytuacji gospodarczej całego świata. W chwili obecnej, czyli w momencie, gdy społeczeństwo wychodzi z kryzysu odbudowywana jest przede wszystkim wydajność produkcji, która załamała się w czasie kolejnych lockdownów. Skutkiem są rosnące ceny surowców oraz ich braki, ponieważ popyt ze strony branży przemysłowej zdecydowanie przewyższa aktualną podaż. Obecnie odbudowują się również rynki pracy, ponieważ znów otwarta jest większość granic, co umożliwia migrację zarobkową. Oczywiście nadal stosowane są dodatkowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia, które mają na celu ograniczenie ryzyka ponownego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Każdy ma bowiem świadomość, że nie jest to jeszcze definitywny koniec pandemii. Jak poszczególne kraje i wspólnoty radzą sobie z wyjściem z kryzysu?

USA

W Stanach Zjednoczonych pandemia COVID-19 z pewnością przyczyniła się do zmiany prezydenta. Działania amerykańskiej administracji rządowej nie zyskały aprobaty społeczeństwa, w związku z czym Donald Trump przegrał ostatnie wybory, a ich zwycięzcą został Joe Biden. Gospodarka powoli się odbudowuję, jednak poważny problem stanowi inflacja, która przekracza obecnie 5%, czyli zdecydowanie przekracza 2-procentowy cel Rezerwy Federalnej. Produkcja zaczyna wracać do normy, co umożliwia odbudowywanie globalnych łańcuchów dostaw. Rynek pracy zgłasza duże zapotrzebowanie na pracowników, szczególnie w sektorach produkcyjnych oraz branżach usługowych, które były zawieszone wskutek lockdownu. Oczywiście poziom zatrudnienia jeszcze przez długi okres nie wróci do stanu sprzed pandemii, co wynika z zaostrzenia przepisów odnośnie wpuszczania do kraju migrantów oraz faktu, że wiele osób przyspieszyło swoją decyzję o przejściu na emeryturę, całkowicie wypisując się tym samym z rynku pracy.

Europa

Pandemia COVID-19 była z pewnością wielką próba dla UE, ponieważ musiała sobie ona poradzić z czasowym zamknięciem granic, co jest sprzeczne z ideą wspólnej Europy. Jak wypadł ten test? Ogólna ocena jest pozytywna, chociaż nie obyło się bez problemów na przejściach granicznych. Oczywiście skutki ograniczonej migracji wewnątrz wspólnoty nie były aż tak dotkliwe, ponieważ w tym samym czasie wiele branż i zakładów pracy czasowo przestało działać, w związku z czym pracownicy nie byli aż tak potrzebni. Problem z pewnością pojawił się w branży rolnej, ponieważ Niemcy, Holandia, czy Włochy narzekały na brak pracowników z innych krajów, co utrudniło zbiory oraz jest przyczyną podwyżek cen żywności. Cała Europa zmaga się również z rosnącą inflacją, która obecnie w wielu krajach sięga poziomów, które były odnotowywane przed kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu laty. Warto również wspomnieć o Wielkiej Brytanii, która w skutek pandemii oraz brexitu zmaga się obecnie z kryzysem logistycznym, a co za tym idzie brakiem towarów na pułkach. Przyczyną jest brak wystarczającej liczby kierowców, co spowodowane jest ograniczenie przepływu pracowników z UE.  

Polska

Jak z wyjściem z kryzysu pandemicznego radzi sobie Polska? Głównym problemem jest rosnąca w szybkim tempie inflacja, która przekracza już 6% i jest to najwyższy wynik od 20 lat. W celu ograniczenia jej dalszego wzrostu podniesiono stopy procentowe, jednak należy liczyć się z koniecznością dalszego ich wzrostu. Polska gospodarka utrzymuje się w dobrej kondycji głównie dzięki eksportowi, co sprawia, że nasze PKB rośnie szybciej niż w innych krajach UE. Dzięki temu nasz poziom gospodarki na mieszkańca zbliża się powoli do Portugalii i Hiszpanii. Rynek pracy jest stabilny, powoli odbudowują się branże, które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys, czyli turystyka, rozrywka, czy gastronomia. Polskie społeczeństwo zmaga się obecnie również z kryzysem energetycznym, którego skutkiem są rosnące ceny paliw, energii elektrycznej, czy gazu ziemnego, co w okresie zimowym może być poważnym problemem dla wielu gospodarstw domowych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że świat wychodzący z kryzysu pandemicznego walczy przede wszystkim z rosnącą inflacją. Jej przyczyną są państwowe wydatki na stymulację gospodarki w czasie pandemii oraz obecne odbudowywanie mocy produkcyjnych. Warto również pamiętać, że pandemia jeszcze się nie skończyła, a skuteczność wyjścia z kryzysu uzależniona jest również od powodzenia akcji szczepień w konkretnych krajach.

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor

nowszy wpis starszy wpis