Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Bezpieczeństwo wymiany walut

Jak zacząć przygodę z inwestycjami w waluty?

Rosnąca inflacja sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób zainwestować posiadane pieniądze, by nie tylko ochronić je przed utratą wartości, ale również osiągnąć zysk. Jedną z możliwości jest niewątpliwie inwestycja w waluty, która może przyjąć różne formy. Ile można na niej zarobić? Jak inwestować w waluty? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Ile można zarobić na inwestycjach walutowych?

Z czego wynika popularność inwestowania w waluty? Przede wszystkim z możliwości uzyskania wysokich zysków, ponieważ stopa zwrotu może być w tym przypadku znacznie wyższa niż oprocentowanie oferowane na depozytach bankowych. Ile dokładnie można zarobić? Trudno udzielić konkretnej odpowiedzi, ponieważ wiele w tym przypadku zależy od wielkości zainwestowanego kapitału, czy formy inwestycji. W przypadku inwestycji walutowych kluczową rolę odgrywa bowiem kwota zainwestowanego kapitału. Przykładem może być wzrost kursu dolara o 20 groszy. W takiej sytuacji posiadacz 10 dolarów nie zarobi zbyt wiele, ponieważ jego zysk wyniesie jedynie 2 złote. Ten sam wzrost kursu dolara przyniesie natomiast atrakcyjny zysk posiadaczowi 10 tys. dolarów, ponieważ wyniesie wówczas aż 2 tys. złotych.

Jak inwestować w waluty?

Jak wspomniano w poprzednim artykule zysk osiągnięty na inwestycjach walutowych uzależniony jest nie tylko od kwoty zainwestowanego kapitału, ale również formy inwestycji. Należy bowiem wiedzieć, że inwestować w waluty można na dwa sposoby, a mianowicie poprzez samodzielny zakup walut (np. w kantorze online) oraz handlując walutami na forex, czyli giełdzie walutowej. W obu przypadkach jest to spekulacja, ponieważ inwestor zakłada, że kurs danej waluty za jakiś czas wzrośnie (w przypadku forex możliwe jest również zarabianie na spadkach). Obie formy różni natomiast horyzont czasowy inwestycji, ponieważ samodzielne inwestowanie w waluty to z reguły inwestowanie długoterminowe lub średnioterminowe, ponieważ inwestor oczekuje na wzrost kursu danej waluty o co najmniej kilkadziesiąt groszy. W przypadku handlu walutami na forex zarabiać wysokie zyski osiągać można już przy minimalnych zmianach kursów walut, ponieważ można w tym przypadku skorzystać z dźwigni finansowej. Jest to bowiem mechanizm, który pozwala zawierać transakcje o zdecydowanie wyższej wartości niż posiadany kapitał. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z dźwigni finansowej wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ może ona przyczyniać się nie tylko do osiągania wysokich zysków, ale również ponoszenia dużych strat. Najważniejsze zatem staje się odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem oraz ograniczanie ryzyka dzięki opieraniu decyzji inwestycyjnych na rzetelnych analizach.

Gdzie najlepiej trzymać swoje pieniądze?

Podejmując decyzję o inwestowaniu w waluty warto otworzyć konto walutowe, które umożliwi przechowywanie pieniędzy w obcej walucie. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala korzystać z kantorów online, co jest nie tylko komfortowe, ale umożliwia także błyskawiczną wymianę walut po atrakcyjnym kursie. Co więcej, posiadając pieniądze na koncie walutowym w każdej chwili można mieć do nich dostęp, co sprawdza się nie tylko w sytuacji, gdy kurs waluty się zmienia, a co za tym idzie warto ją wymienić, ale również wtedy, gdy są one potrzebne na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Gdzie trzymać pieniądze inwestując na forex? Otóż, chcąc inwestować na giełdzie walutowej należy wpłacić je na otwarty wcześniej rachunek inwestycyjny prowadzony przez brokera. Warto jednak mieć świadomość, że spekulacja na forex wymaga odpowiedniego zarządzania budżetem, w związku z czym część środków warto przechowywać na zwykłym koncie bankowym lub wspomnianym wcześniej rachunku walutowym. Brak pieniędzy pod ręką ogranicza bowiem ryzyko podejmowania decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w waluty pozwala osiągnąć wyższe zyski niż odsetki uzyskiwane na depozytach bankowych. Ważną kwestią jest także bezpieczeństwo oraz dywersyfikacja portfela, ponieważ posiadając silne waluty można czuć się znacznie bardziej komfortowo w niepewnej sytuacji geopolitycznej, która trwa od kilkunastu miesięcy.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis