Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
mapa europy

Jak to było przed walutą EURO?

Euro to oficjalna waluta w 19 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Strefa euro zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2002 roku, kiedy to pierwsze 12 państw przyjęło wspólną walutę. Jakie waluty wyparło euro?

Marka niemiecka

Niemcy to jedno z najważniejszych państw w strefie euro, które swoją pozycję zawdzięcza przede wszystkim silnej gospodarce. Euro u naszych zachodnich sąsiadów zastąpiło markę niemiecką. Była to waluta używana od 1871 roku, czyli zjednoczenia Niemiec. Marka niemiecka nie tylko przez dziesiątki lat nie zmieniała swojej nazwy, ale przetrwała wiele światowych reform walutowych, hiperinflację, czy dwie wojny światowe. W okresie po II wojnie światowej stała się synonimem dobrobytu oraz potęgi niemieckiej gospodarki, która stała się jedną z najsilniejszych nie tylko w regionie, ale również w świecie.

Frank francuski

Co było oficjalną walutą Francji przed wprowadzeniem euro? Oczywiście frank francuski, którego historia sięga XIV wieku. Oficjalnie został wprowadzony jednak dopiero w 1795 roku, ponieważ do tego momentu nad Sekwaną posługiwano się również liwrem. W XIX oraz na początku XX wieku frank francuski był jedną z najsilniejszych walut w Europie, a wiele państw chciało oprzeć o niego swoją walutę. Osłabił go dopiero kryzys światowy, który miał miejsce w latach trzydziestych, a także dwie wojny światowe. Dzięki powojenny reformom frank odzyskał swoją stabilność, a co za tym idzie przetrwał aż do 2002 roku, czyli wprowadzenia euro. Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że na banknocie o nominale 500 franków umieszczono wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej męża Piotra.

Peseta Hiszpańska

Jaką walutę zastąpiło euro w Hiszpanii? Z pewnością nie wszyscy pamiętają o tym, że Hiszpanie do 2002 roku oficjalnie posługiwali się pesetą. Waluta ta obowiązywała w Hiszpanii od 1868 roku, kiedy to zastąpiła srebrne escudo oraz reala, który był walutą obowiązującą w wielu krajach hiszpańskojęzycznych. Zastąpienie pesety przez euro wywołało w Hiszpanii mieszane nastroje, ponieważ wiele osób zauważyło iż ceny dóbr wzrosły, a zarobki stanęły w miejscu.

Lir włoski

Jedną z najbardziej znanych monet, które zostały zastąpione przez euro jest z pewnością lir włoski. Jego historia sięga średniowiecza, a 1 lir miał wartość jednego funta srebra. Ważnym faktem z jego historii jest zjednoczenie Włoch, które miało miejsce w XIX wieku, dzięki czemu lir włoski stał się oficjalną walutą używaną w całym kraju. Zastąpił tym samym lokalne waluty, takiej jak lira parmeńska, czy floren lombardzko-wenecki. Warto również wspomnieć, że lir włoski był powiązany z lirem watykańskim oraz sanmaryńskim, a po wprowadzeniu euro wszystkie trzy waluty zniknęły z obiegu. 

Podsumowując należy stwierdzić, że euro wyparło z oficjalnego obiegu wiele walut, które były używane przez setki lat. Poza wymienioną wcześniej marką niemiecką, lirem włoskim, hiszpańską pesetą, czy frankiem francuskim przewalutowanie nastąpiło również w 15 innych krajach wspólnoty.

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis