Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
kursy walut

Dlaczego kursy walut rosną?

Powszechnie wiadomo, że kursy waluty cechuje duża zmienność, która wynika z relacji podaży i popytu na daną walutę. Co wpływa na fakt, że zapotrzebowanie na daną walutę się zmienia? Czy jest to związane z sytuacją polityczną i gospodarczą danego kraju? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Od czego zależy kurs walut?.

Jak wspomniano we wstępie, kursy walut kształtują się na podstawie relacji popytu i podaży. Kurs waluty rośnie, jeżeli zapotrzebowanie na nią jest większe niż jej aktualna dostępność na rynku. W odwrotnej sytuacji, czyli gdy podaż przewyższa popyt, kurs danej waluty spada. Od czego uzależniona jest podaż i popyt danej waluty? Przede wszystkim od:

– sytuacji gospodarczej w danym kraju – eksport, import, inflacja, bezrobocie, stopy procentowe, inwestycje zagraniczne itp.;

– wydarzeń politycznych i społecznych – informacje o niekorzystnej sytuacji w danym kraju sprawiają, że inwestorzy wycofują się z inwestowania w jego walutę, a co za tym idzie popyt na nią spada;

– sytuacji gospodarczej w innych krajach regionu, czy USA – przykładowo na kurs złotówki wpływ ma sytuacja w UE.

Sytuacja gospodarcza i jej znaczenie.

Ogromne znaczenie w kształtowaniu się kurs walut ma sytuacja gospodarcza w danym kraju. Popyt i podaż na daną walutę uzależniony jest m.in. od wielkości eksportu i importu oraz napływu inwestycji zagranicznych. Wpływ na te aspekty ma tempo wzrostu gospodarczego, które stymuluje import dóbr i usług do kraju, a co za tym idzie, zwiększa ilość krajowej waluty na międzynarodowym rynku, osłabiając tym samym jej kurs. Silna gospodarka to jednak również większe PKB, a co za tym idzie eksport dóbr i usług, który przekłada się na wzrost kursu waluty.

Kurs waluty powiązany jest również z wysokością stóp procentowych w danym kraju, ponieważ ich wzrost sprawia, że staje się ona atrakcyjniejsza w oczach inwestorów. W związku z tym rośnie popyt na walutę, a co za tym idzie jej kurs. Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku obniżki stóp procentowych, ponieważ wtedy osłabia się również kurs krajowej waluty.

Na kształtowanie się kursu waluty wpływ ma również wiele innych aspektów powiązanych z krajową gospodarką. Należy do nich m.in. poziom inflacji, bezrobocie, czy zadłużenie zagraniczne.

Polska złotówka na tle innych walut.

Jakie znaczenie ma kurs polskiej złotówki na tle innych walut? Mocny złoty posiada w rzeczywistości większą wartość, co pozwala zakupić więcej walut zagranicznych. Jest to szczególnie korzystne dla importerów, osób podróżujących za granicę, czy kredytobiorców w walucie obcej (np. frankowiczów, którzy mogą taniej kupić franki szwajcarskie).

Silny złoty pozytywnie wpływa również na inwestycje zagraniczne w kraju, ponieważ inwestorzy zarabiają więcej, a także Skarb Państwa, ponieważ zagraniczne zadłużenie Polski jest wtedy tańsze.

Z mocnej złotówki nie cieszą się natomiast Polacy pracujący za granicą, ponieważ wymieniając zarobione pieniądze na krajową walutę, otrzymują mniej niż w przypadku słabej złotówki. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku eksporterów, którzy otrzymują zapłatę w walucie obcej i wymieniają ją na złotówki.

Wpływ sytuacji w USA i Europie na polską złotówkę.

Wśród wszystkich światowych walut największe znaczenie w kontekście polskiej złotówki ma dolar amerykański oraz euro. Wynika to z faktu, że dolar jest walutą globalną, w której przechowywana jest większość rezerw banków centralnych z całego świata w tym także Polski. Sytuacja gospodarcza w USA bezpośrednio wpływa na kurs dolara względem złotówki, a co za tym idzie osłabienie dolara powoduje umocnienie złotówki względem amerykańskiej waluty.

Na kurs złotego przekłada się również sytuacja w Europie, która determinuje kurs euro. Osłabienie euro względem złotówki sprawia, że zyskują importerzy dóbr i usług do UE.

Ogromna zmienność kursów walut wynika zarówno z sytuacji w danym kraju, jak i tego, co dzieje się w innych państwach świata. Kurs walut może być również umacniany, czy osłabiany działaniami banków centralnych, czy największych spekulantów, dysponujących ogromnym kapitałem.

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis