Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Zdjęcie z bloga

Jak żyć z inflacją?

Czym jest inflacja?

Inflacja definiowana jest jako wzrost cen produktów i usług, który wiąże się z równoczesnym spadkiem wartości pieniądza. Oznacza to, że ze względu na inflację za tę samą kwotę nominalną możemy kupić mniej dóbr. Wspomniany wzrost cen musi mieć stały charakter, który utrzymuje się w danym okresie czasu. Badanie inflacji przeprowadzone jest najczęściej przy użyciu wskaźnika CPI. Obliczany jest na podstawie zmian cen danego koszyka dóbr i usług. Są one tak dobrane, aby w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom konsumpcyjnym społeczeństwa. 

Historia inflacji

Inflacja ma tak samo bogata historię jak pieniądze. Oczywiście w starożytności, gdy monety były bite ze szlachetnych kruszców jej rozmiary nie były aż tak duże. Jednak już wtedy można było zaobserwować zjawiska inflacyjne, które ujawniały się zazwyczaj po wojnach, kiedy to zwycięski naród rabował złoto, z którego bito monety. Ich wypłacanie zwycięskim żołnierzom sprawiało, że społeczeństwo posiadało więcej pieniędzy, co prowadziło do wzrostu cen. Oczywiście wtedy jeszcze nie nazywano tego inflacją. To był dokładnie ten sam proces, który występuje do dzisiaj, gdy gospodarstwa domowe w danym momencie posiadają za dużo pieniędzy. Największe kryzysy inflacyjne miały miejsce po I i II wojnie światowej oraz w czasie przemian gospodarczych. W Polsce inflacja dała się we znaki głównie w końcowym okresie PRL-u i na początku lat 90. XX wieku. 

Jak żyć z inflacją?

Inflacja ma bezpośredni wpływ na życie człowieka. Wzrost cen w gospodarce sprawia, ze przy tych samych zarobkach możemy kupić mniej. Oczywiście jesteśmy przez to biedniejsi. Inflacja wpływa również na gromadzone oszczędności, które należy lokować w taki sposób, by były przed nią chronione. Zysk powinien być wyższy niż inflacja, co sprawi, że posiadane oszczędności nie tracą realnej wartości.

Pozytywne i negatywne skutki

Wydawałoby się, że inflacja przynosi same straty dla społeczeństwa w postaci wzrostu cen, utraty wartości pieniądza, czy osłabienia aktywności gospodarczej i inwestycji. W skutek inflacji spada również dochód uzyskiwany przez banki i pożyczkodawców, ponieważ zwracany przez klientów kapitał, ma mniejszą siłę nabywczą niż w momencie udzielania pożyczki. Oczywiście pod tym względem jest to korzystne dla pożyczkobiorców, którzy spłacają takie same raty nominalne, ale z powodu inflacji są one realnie mniejsze. Umiarkowany poziom inflacji wpływa pozytywnie również na rozwój gospodarczy państwa. Zapotrzebowanie na pieniądz sprawia, że zwiększa się aktywność przedsiębiorstw, które potrzebują go swoich inwestycji i operacji finansowych.

Jak sobie radzić z inflacją?

Inflacja oznacza przede wszystkim spadek wartości pieniądza. W związku z tym należy go chronić poprzez odpowiednie inwestycje. Jak wiadomo gotówka jest najbardziej płynna, dlatego wiele osób posiada oszczędności tylko w tej formie. W okresie rosnącej inflacji należy tak ulokować gotówkę, żeby stopa zwrotu była wyższa niż obecna stopa inflacji. Rozwiązaniem jest również ucieczka od pieniądza, dzięki zainwestowaniu w złoto, akcje, czy nieruchomości. Są to inwestycje, które skutecznie chronią przed inflacją, jednak wybór odpowiedniego zależy od aktualnej sytuacji na rynku oraz wiedzy i możliwości finansowych danej osoby.

_____________________
Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis