Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Oblicz zysk na wymianie walut

Czy stopy pójdą do góry w 2021 roku? Komentarz walutowy.

3 warunki do rozpoczęcia dysku na temat podwyżek stóp procentowych według Prezesa Glapińskiego.

  1. pandemia nie może już być zagrożeniem dla aktywności gospodarczej,
  2. prognozy inflacji muszą sugerować jej trwałe pozostawanie powyżej górnej bandy odchyleń od celu czyli 3,5%
  3. inflacja musi być napędzana silnym popytem i silnym rynkiem pracy.

Patrząc na ostatnie wypowiedzi Prezesa NBP podwyżek stopy możemy spodziewać się dopiero w połowie 2022 roku.

Piątkowa konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego potwierdziła jego gołębie nastawienie. Kolejny raz podkreślono, że podwyższona inflacja jest skutkiem czynników pozostających poza wpływem polityki pieniężnej. Glapiński zaznaczył też, że projekcja inflacji sugeruje obniżanie się jej w kolejnych latach.

“Utrzymujemy akomodacyjne warunki monetarne. Oczywiście dzisiaj nie chcemy aprecjacji złotego. Mało który kraj chce aprecjacji swojej waluty, w tej chwili chyba żaden. Generalnie nie chcemy aprecjacji złotego, bo ona niwelowałaby częściowo efekty poluzowania polityki pieniężnej. […] W tej chwili tak, jak jest – jest dobrze” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Europejski Bank Centralny podnosi cel inflacyjny.

Europejski Bank Centralny zakończył przegląd opcji polityki pieniężnej i stwierdził, że należy podnieść cel inflacyjny. Do tej pory Bank komunikował, że inflacja powinna wynosić nieco poniżej 2%, co nieformalnie przyjmowano jako 1,8%. Teraz cel inflacyjny będzie wynosić 2%.

Stopy procentowe są dziś na rynku walutowym na wagę złota. A wiele wskazuje na to, że w strefie euro pozostaną ujemne jeszcze przez bardzo długi okres czasu.

Pogorszenie nastrojów w Niemczech.

Lipcowa ankieta ZEW pokazała istotne pogorszenie nastrojów wśród niemieckich inwestorów. Wskaźnik ZEW w lipcu osiągnął wartość 63,3 pkt, co oznacza spadek aż o 16,5 punktów względem czerwca.

– Niemniej jednak oczekiwania na kolejne sześć miesięcy wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie. Ocena sytuacji w Niemczech po raz kolejny uległa mocnej poprawie, osiągając wartość 21,9 punktów w lipcu, czyli o 31 punktów wyżej niż w poprzednim miesiącu. Obecna koniunktura ekonomiczna w Niemczech jest oceniana podobnie jak na początku 2019 roku, co jest koresponduje z pierwszym od ponad dwóch lat dodatnim odczytem – skomentował wyniki lipcowego badania profesor Achim Wambach, prezydent ZEW.

O godzinie 10:00 – kurs euro (EUR) – 4.5515, kurs dolara (USD) – 3.8328, kurs franka (CHF) – 4.1942, kurs funta (GBP) – 5.3166.

_________________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

 

nowszy wpis starszy wpis