Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

Bezpieczeństwo w amronet.pl

smsKod

Czym jest smsKod?

Jest to sześciocyfrowy kod przesyłany na telefon komórkowy Użytkownika, który został zdefiniowany podczas procesu Rejestracji. SmsKod stanowi dodatkową autoryzację złożonej dyspozycji np. Wypłaty środków lub dodania nowego rachunku bankowego.

 

W jaki sposób działa smsKod?

Każda złożona dyspozycja Wypłaty środków przez Użytkownika jest autoryzowana poprzez SMS, który jest wysyłany na numer telefonu komórkowego zdefiniowany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

Jak skorzystać z smsKod?

Po dokonaniu Rejestracji w Amronet.pl usługa smsKod zostaje uruchomiona automatycznie. Z usługi można korzystać przy Wypłacie środków z amronet.pl na swój rachunek bankowy oraz przy dodaniu nowego rachunku bankowego do Wpłaty środków. Każdorazowo smsKod przychodzi na  zdefiniowany telefon komórkowy podany przy Rejestracji.

 

Szyfrowane łącze

Czemu służy szyfrowanie?

Szyfrowanie służy bezpiecznej transmisji danych.

 

Jak rozpoznać internetową stronę , która jest szyfrowana?

Szyfrowaną stronę www można rozpoznać, po następujących wskazówkach:

adres wyświetlany przez przeglądarkę, zaczyna się od  od https://
czyli https://www.konto.amronet.pl/Account/Logowanie

 

pasek adresu strony www podświetlany jest w kolorze zielonym

 

 

po kliknięciu na pasek adresu znajduje się nazwa instytucji, dla której certyfikat został wydany.

 

Certyfikat SSL EV

Jakich certyfikatów używa amronet.pl?

Amronet.pl stosuje sprawdzone najsilniejsze szyfrowanie algorytmem SSL Extended Validation (SSL EV)
o długości klucza 128 bitów z zastosowaniem certyfikatu uwierzytelnionego przez firmę COMODO CA Limited.

 

 

 

 

 

Sesja

Wygasanie sesji

W celach bezpieczeństwa każdorazowo po Zalogowaniu do konta w amronet.pl ustawiany jest limit czasu dla sesji, który wynosi 15 minut. Każda aktywność użytkownika powoduje przywrócenie limitu czasu na kolejne 15 minut. W przypadku braku działań użytkownika po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie z serwisu.

 

 

Dostępność do konta 24/7

Pełny dostęp do konta i środków

Każdy z użytkowników dokonując wpłaty swoich środków na rachunki bankowe amronet.pl w celu przewalutowania, cały czas ma dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może złożyć Zlecenie wymiany, Anulować je lub podjąć decyzję o Wypłacie środków, posiadając dostępność do konta 24/7.

 

Bezpieczeństwo środków

Gwarancją bezpieczeństwa, są objęte przelewy przesyłane do Amronet.pl, ponieważ znajdują się na odrębnych rachunkach i nie są powiązane z kontem głównym Amronet Sp. z o.o., z którego spółka prowadzi bieżącą działalność gospodarczą.