Polskie przelewy oraz zagraniczne za 0 PLN!

Konto dodawane jest w zakładce Moje dane i konta bankowe po wybraniu karty Konta bankowe.
Wystarczy zaznaczyć checkbox Nie jestem właścicielem rachunku i wpisać poprawne dane.

Każdy z procesów przechodzi szczegółową weryfikacje pod względem KYC zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Opieramy się na zasadach identyfikacji klientów oraz beneficjentów rzeczywistych.

Wymieniaj waluty po najlepszych kursach i wysyłaj do odbiorcy, który ma konto w Polsce ale również
za granicą!