Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

Jak zlecić wypłatę środków po transakcji na konto Użytkownika?

Wypłać środki

KROK 4

 

Krok 1 Wybór waluty, konta i kwoty wypłaty

W celu dokonania Wypłaty środków należy wybrać walutę do wypłaty. Następnie należy dokonać wyboru konta bankowego, na które zostaną przelane środki, a następnie należy wpisać kwotę wypłaty i kliknąć przycisk Wypłać pieniądze.

 

Krok 2 smskod:

Na numer telefonu komórkowego, który został podany przez Użytkownika, podczas Rejestracji zostanie przesłany smsKOD, który należy umieścić w polu Wprowadź smsKod. Następnie, 

Potwierdzić wypłatę środków, klikając myszką w  przycisk Akceptuj.

 

Krok 3 Koniec:

Po kliknięciu myszką w przycisk Akceptuj Użytkownik otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie transakcji do realizacji: Dziękujemy za złożenie dyspozycji wypłaty środków.   Na adres email  zostanie również wysłane szczegółowe potwierdzenie Wypłaty.

 

Kwota, którą Użytkownik zleca do wypłaty nie może być mniejsza niż: 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP, 1 CHF wraz z kosztami związanymi z opłatą za przelew, zgodnie z tabelą opłat dla danego banku.