Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651
Kontakt
Gdzie nas znaleźć
Wyślij wiadomość
Pomoc

Nasza siedziba

Budynek Twelve
Łaciarska 4b
50-104 Wrocław
NIP 899-28-73-390

Payholding International sp. z o. o. sp. k.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000819286
NIP: 899-28-73-390 REGON: 385083950