Uwaga! Przelewy na konta w Polsce i za granicą za 0 PLN!

USA i Chiny doszły do porozumienia.

Prezydent Donald Trump oraz władze Chin uzgodniły pierwszą fazę umowy handlowej, oznacza to, że kraje doszły do porozumienia. Cła na towary pochodzące z Chin zaplanowane na 15 grudnia zostały odroczone. Niestety nie ma oficjalnej informacji odnośnie szczegółów umowy. Źródła podają, że cła i taryfy miały zostać wycofane w zamian za zakupy artykułów rolnych przez Chiny, które zobowiązały się zwiększyć import o 200 mld USD w okresie dwóch latach, a  łączny import produktów rolnych ma wynieść 80 mld USD.  Wprowadzone stawki celne  na produkty z Chin zostały obniżone o 50% czyli z 15% na 7,5%.  Poprzednie cła zostały nieruszone.

Po zmiennych obrotach głównych walut na rynku walutowym notowanych na koniec tygodnia, poniedziałek stabilizuje kursy walut, aczkolwiek nieco umacnia PLN.  Kurs Euro w stosunku do polskiej waluty, osłabia się. Euro spadło poniżej 4,27 zł, jest to najniższy wynik od 11 listopada.  Para walut EUR/PLN  o godzinie 10:00 kształtowała się na poziomie 4,2600, co może wskazywać na dalsze spadki.

Markit Economics podał szacunkowy odczyt wskaźnika PMI, dla strefy euro Pomimo oczekiwanych wzrostów wartość wskaźnika PMI dla sektora przemysłu w strefie euro spadł do poziomu 47,3 z 46,9. Lepiej prezentują się wyniki w sektorze usług – odnotowano wzrost do 52,4, co jest najwyższą wartością od sierpnia 2019r.

Rentowność polskiego długu wynosi 2,015% w przypadku obligacji 10 letnich.

Podczas dzisiejszej sesji Narodowy Bank Polski poda dane dotyczącej bilansu płatniczego za miesiąc październik. Rynek oscyluje nadwyżkę, na rachunku bieżącym sięgająca do 330 mln EUR. Dodatkowo dzisiaj do informacji zostanie podana wysokość inflacji bazowej za listopad.

Dzisiejszy dzień na rynku walut jest stabilny. Kursy na godzinę  12:00 wynoszą: EUR: 4,2630, USD – 3,8272, CHF – 3,8907 oraz GBP – 5,1161.

Udostępnij innym