Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

To jest dobry rok do inwestowania

Według badań Deloitte, rok 2012 będzie korzystny do inwestowania. Ponad 33 proc. ankietowanych przez Deloitte polskich dyrektorów finansowych tak pozytywnie oceniło opłacalność tegorocznych inwestycji. Uważają oni, że klimat dla publicznych emisji akcji jest niekorzystny, dlatego wydatki na inwestycje zamierzają finansować z kredytów bankowych.

 

Aż trzy czwarte z badanych przez firmę doradczą Deloitte wśród przedstawicieli 260 dużych firm w Polsce i Europie Środkowej finansistów uważa, że w Polsce w 2012 roku nastąpi wzrost PKB, a część z nich ocenia, że wzrost PKB może sięgnąć 3%.

 

Takim optymizmem cechują się polscy menedżerowie. Dyrektorzy zagraniczni przewidują wzrost nieprzekraczający 1,5 proc. Najmniej optymistyczne są oczekiwania na Węgrzech, gdzie prawie 40 proc. dyrektorów finansowych (CFO) przewiduje recesję.

 

W Polsce z 25 do 35 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku wzrosła skłonność do inwestowania. W tym roku 80 proc. polskich dyrektorów finansowych zadeklarowała taki wzrost inwestycji, aby osiągnąć wzrost przychodów na rynkach, na których są obecne ich firmy. Menedżerowie z innych państw Europy Środkowej większą wagę niż Polacy przywiązują do redukcji kosztów i poprawy płynności.

 

W Polsce wyższe są także nadzieje na wzrost aktywności na rynku fuzji i przejęć, co prawdopodobnie jest związane z poszukiwaniem sposobów na wydatkowanie  zgromadzonego przez firmy kapitału.

 

Europejskie badanie dyrektorów finansowych przeprowadzono w okresie grudzień 2011 - styczeń 2012 na grupie 260 dyrektorów z listy 500 największych firm w Europie Środkowej - w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Chorwacji i na Węgrzech.