Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

Stopy procentowe EBC bez zmian

Podczas wczorajszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów zdecydowała aby utrzymać główne stopy procentowe podstawowych operacji refinansujących, na takim samym poziomie. W tym stopę depozytową na poziomie -0,5% oraz stopę kredytu w banku centralnym na poziomie 0,25%. Wobec tej sytuacji, chwilę po ogłoszeniu tej decyzji rynek walut pozostał obojętny. Kurs euro nie zmienił się, utrzymując się pod 1,10 USD oraz w stosunku do polskiej waluty pozostając nas poziomem 4,24 zł. Kolejno, podczas konferencji prasowej, waluta spadła do najniższego poziomu, od pierwszej połowy grudnia poprzedniego roku.

Prezydent Donald Trump, w Davos powiedział, że porozumienie handlowe pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest umową, która wszyscy chcą pomyślnie doprowadzić do końca. Mimo tego, podczas wywiadu przeprowadzonego przez telewizję CNBS, Trump powiedział o spotkaniu z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej – Ursulą von der Leyen. Prezydent powiedział wówczas, że jeżeli nie dostaną czegoś, to będą zmuszeni do podjęcia działań polegających na bardzo wysokich taryfach m.in. na samochody sprzedawane w USA.  Z kolei w innej rozmowie, prezydent Trump powiedział, że cła na samochody pochodzące z Unii Europejskiej mogą wynieść nawet 25%.  Jak powiedział, Unia Europejska nie ma w tym wypadku wyboru.

Chiny nadal walczą z wirusem „corona”, który okazał się o wiele trudniejszy do zatrzymania, aniżeli inne wirusy. Liczba ofiar śmiertelnych wciąż rośnie. W 10 miastach zostały ograniczone podróże.

Raport sprzedaży detalicznej w Polsce, za grudzień w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższy o 5,7%. W porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrost wynosi 14,1%. Największy wzrost (o 13,6%) zanotowano w grupie „meble, rtv, agd”.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny pokaże sporo publikacji wskaźników PMI dla przemysłu i usług, zarówno dla państwo europejskich i USA. Dzisiaj ukażą się odczyty z Francji, Niemiec, całej strefy euro oraz Wielkiej Brytanii oraz USA.

Dzisiejsza sesja ukazuje stabilizację kursu euro do poziomu 4,2445 zł. Od stycznia kurs wacha się pomiędzy 4,2250 zł – 4,2500 zł. W pierwszej połowie miesiąca kurs balansował na obu poziomach. Od kilku dni utrzymuje się jednak, przy wyższej granicy.

Kursy walut o godzinie 12:00 wynoszą: EUR – 4,2461 zł, USD – 3,8467 zł, CHF – 3,9635 zł, GBP – 5,0393 zł.

Udostępnij innym