Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podczas ostatniego (marzec  2012 r.) posiedzenia nie zmieniła stóp procentowych. Takiego zachowania Rady oczekiwali ekonomiści, którzy przewiduję, że zmiany są możliwe dopiero w trzecim kwartale tego roku. Głowna stopa procentowa wynosi 4.5%.

 

Rada Polityki Pieniężnej zapoznała się też z najnowszą projekcją inflacji i PKB. W ocenie specjalistów, w związku z przekraczającym 4% r/r poziomem CPI pod koniec 2011 i na początku 2012 roku , ścieżka inflacji w najnowszej projekcji została ponownie lekko podwyższona. Dla Rady to może być wystarczający  powód aby nie podwyższać stóp procentowych.

 

W poprzedniej prognozie (listopad 2011 r.), NBP oczekiwał, że inflacja przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z 50-proc. prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 3,9-4,2 proc. w ubiegłym roku, 2,5-3,9 proc. w 2012 r. oraz 2,2-3,7 proc. w przyszłym roku