Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

Stagnacja gospodarki

O 0,1 punktu procentowego wzrósł w sierpniu Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce. Najsilniejszy negatywny wpływ na ocenę koniunktury miało w sierpniu pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Przedstawiciele wszystkich branż uważają, że kondycja finansowa ich firm pogarsza się. Do pogorszenia się sytuacji finansowej firm przyczynił się zapewne wzrost cen surowców na światowych rynkach, spadająca w ostatnich miesiącach wartość złotego oraz utrzymywanie nadmiernych zapasów w stosunku do słabnącego popytu.