Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

Spadł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł o kolejne 0,9 pkt m/m w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Największy wpływ na spadek wskaźnika miało ponowne załamanie wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG. W maju br. stracił on ponad 6% w stosunku do średniej z kwietnia br., zaś w stosunku do swego ostatniego lokalnego szczytu z końca 2017 roku strata ta wyniosła blisko 14%. Główna przyczyna braku znaczącego jej wzrostu w czasie dobrej koniunktury, której towarzyszy wzrost wynagrodzeń związana jest z niskim poziomem inwestycji sektora prywatnego oraz wyczerpującymi się zasobami siły roboczej, szczególnie tej o wysokich kwalifikacjach. W dłuższej perspektywie oznaczać to może utratę konkurencyjności polskiej oferty przemysłowej na światowych rynkach.

W czwartek na rynku walutowym utrzymują się notowania na poziomie tych z całego tygodnia. Przed godziną 11-tą za euro płacono 4,29, za dolara 3,85, za funta 4,87, a za franka 3,82 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Udostępnij innym