Duża liczba upadających firm w Polsce

W sierpniu w oficjalnych sądowych źródłach opublikowano ogłoszenia o upadłości 76 polskich przedsiębiorstw (w sierpniu ubiegłego roku było ich 56). W ciągu ośmiu miesięcy opublikowano ogłoszenia o upadłości 623 polskich przedsiębiorstw (wobec 507 w tym samym okresie 2011 roku). Rosnąca liczba upadłości pociąga za sobą nie tylko skutki finansowe (zatory płatnicze i straty dostawców) ale też dramatycznie rosnącą liczbę osób tracących pracę. Firmy, których upadłość ogłoszono w sierpniu zatrudniały według ostatnich dostępnych danych ok.

więcej

Bezrobocie nie wzrasta, ale sytuacja na rynku pracy pogarsza się

Nieznacznie wzrósł w sierpniu Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia. W ciągu ostatnich dwóch lat wartości wskaźnika nie wykazują zdecydowanej tendencji do wzrostu ani spadku, wskazując na stagnację na rynku pracy. Podobnie jest ze stopą bezrobocia rejestrowanego, która od lutego 2010 roku oscyluje wokół 12,5 proc. Obecny wzrost wskaźnika, choć na razie niewielki może być jednak zapowiedzią pogarszania warunków panujących na rynku pracy oraz wzrostu stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach tego roku oraz w pierwszej połowie przyszłego.

więcej

Stagnacja gospodarki

O 0,1 punktu procentowego wzrósł w sierpniu Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce. Najsilniejszy negatywny wpływ na ocenę koniunktury miało w sierpniu pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Przedstawiciele wszystkich branż uważają, że kondycja finansowa ich firm pogarsza się. Do pogorszenia się sytuacji finansowej firm przyczynił się zapewne wzrost cen surowców na światowych rynkach, spadająca w ostatnich miesiącach wartość złotego oraz utrzymywanie nadmiernych zapasów w stosunku do słabnącego popytu. 

więcej

Polska to mocna marka

Polska weszła do czołowej dwudziestki globalnych marek narodowych – wynika z zestawienia „Top 100 marek narodowych” londyńskiej firmy doradczej Brand Finance, które zamieszcza „Puls Biznesu”. Wg tego zestawienia najbardziej „markowymi” i najlepiej kojarzącymi się pod względem finansów, produkcji i turystyki narodami są Amerykanie, Chińczycy i Niemcy. Polska znalazła się na 20. miejscu, ale nasz kraj odnotował największy na świecie, bo 75 proc. wzrost wartości marki. Analizowano kryteria ekonomiczne, demograficzne i polityczne.

więcej

Wzrost PKB poniżej oczekiwań

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w II kwartale 2012 roku o 2,4 proc. wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 2,9 proc. i po wzroście w I kwartale 2012 roku o 3,5 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

więcej

Gospodarka rozwija się gorzej niż prognozowano

Czeka nas wyraźnie słabsze drugie półrocze – to zgodna diagnoza ekonomistów, którzy w styczniu przedstawili prognozy dla polskiej gospodarki. Eksport nie będzie już motorem dla PKB, tak samo jak konsumpcja, która spadnie na skutek rosnącego bezrobocia i oszczędności w firmach. Wzrost PKB może wynieść nawet 3 proc. ale może być też trochę niższy – w okolicach 2,7 proc. Wyraźnie widać, że siada eksport, a jeszcze bardziej import. Udział eksportu w strukturze PKB będzie zatem dodatni, ale znacznie mniejszy niż jeszcze niedawno - oceniają ekonomiści.

więcej

Kurs złotego zbliżył się do fundamentów

Kurs złotego zbliżył się do fundamentów, nie ma powodów do interwencji - ocenił Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. Poinformował też, że nastawienie RPP uległo zmianie i obecnie w grę wchodzą raczej obniżki niż podwyżki stóp procentowych. Zapytany o przewidywania co do dynamiki PKB w drugim kwartale tego roku, powiedział: "Instytut Ekonomiczny NBP przewiduje, że będzie to ok. 2,9 proc., mówię ok. 2,9, czyli lekko poniżej 3 proc.".

więcej

Wrześniowe prognozy dla złotego

Początek nowego tygodnia przynosi względnie neutralne otwarcie na rynku złotego. Dopiero wrzesień i zaplanowane na ten okres wystąpienia bankierów centralnych oraz ważne wydarzenia w świetle organizacji programów pomocowych dla Strefy Euro (TFK w Niemczech 12 wrzesień) przyniosą najprawdopodobniej wystąpienie kolejnego średnioterminowego impulsu dla złotego.

więcej

Większość Polaków nie wie, co to jest parabank

54 proc. ankietowanych ma trudność z odpowiedzią na pytanie, co to jest parabank, a 12 proc. uważa, że to bank szybko i łatwo udzielający pożyczek - wynika z sondażu TNS Polska, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.UOKiK przypomina, że parabank jest to instytucja udzielająca pożyczek i przyjmująca lokaty, niekontrolowana przez żaden nadzór finansowy. UOKiK podkreśla, że w sytuacji bankructwa parabanku osoba, która posiadała w nim oszczędności, może nie otrzymać nic, ponieważ pieniądze nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  

więcej

Strony