Gospodarka przyspieszy w przyszłym roku

W 2013 r. wzrost PKB o 1,1 proc, w przyszłym o 2,4 proc., a w 2015 r. o 3 proc. – to prognoza z Raportu o inflacji przygotowanego przez NBP. Nawet przy takim wzroście inflacja ma przekroczyć 1,5 proc. dopiero w II kwartale 2015 r. W 2014 i 2015 roku niemal wszystkie negatywne czynniki powinny się odwrócić. Warunkiem jest poprawa koniunktury za granicą, która sprawi, że dynamika popytu krajowego przyśpieszy, nastąpi poprawa na rynku pracy, a wraz z nią wzrost konsumpcji prywatnej oraz inwestycji przedsiębiorstw.

więcej

Banki w polskich rękach

Obecnie około 63,6 procenta aktywów należy do banków kontrolowanych przez zagranicznych właścicieli, jednak jest to wciąż niższy wskaźnik niż w 10 innych państwach UE. Według raportu opracowanego przez ekspertów Fundacji Republikańskiej proces repolonizacji banków trwa od dawna, a udział banków z dominującym kapitałem polskim systematycznie wzrasta. Między 2008 a 2012 rokiem udział banków z kapitałem krajowym wzrósł o 8,7 proc., a za 5 lat - twierdzą autorzy - kapitał krajowy może nawet zrównoważyć kapitał zagraniczny.

więcej

RPP obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od jutra referencyjna stopa procentowa NBP będzie wynosiła 2,50 proc. w skali roku. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy mają kredyty w złotówkach. Stopy procentowe w Polsce nigdy nie były na tak niskim poziomie. Poza stopą referencyjną ustaloną na poziomie 2,50 proc., rada ustaliła stopę lombardową na poziomie 4 proc. Depozytowa wyniesie 1 proc, zaś redyskonta weksli 2,75 proc.

więcej

Chcemy równych praw w unii bankowej

 Premier Donald Tusk poinformował na szczycie w Brukseli, że Polska chce równych praw przy decydowaniu o upadłości banków w Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy tworzonej właśnie unię bankową. Jednym z jej elementów ma być system ratowania i uporządkowanej likwidacji banków z problemami finansowymi. To także jeden z tematów szczytu w belgijskiej stolicy. Polska jest w szczególnej sytuacji bo gości u siebie banki-córki dużych instytucji finansowych. Dlatego chce mieć takie samo prawo przy decydowaniu o ewentualnej upadłości jak kraje, które mają banki-matki.

więcej

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Polska zajęła 4. miejsce w Europie i 14. na świecie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej - wynika z zaprezentowanego w środę raportu ONZ-towskiej konferencji ds. Handlu i Rozwoju. Opracowanie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD, ang. United Nations Conference on Trade and Development) pokazuje, że w 2012 r. nastąpił wyraźny spadek, bo aż o 18 proc., w przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. UE straciła pozycję największego inwestora i odbiorcy inwestycji zagranicznych. W 2007 r.

więcej

Szanse złotego na umocnienie

Jeżeli utrzymają się pozytywne nastroje inwestorów, to po nerwowym wtorku (25.06)  w najbliższych dniach złoty ma szanse umocnić się do 4,30 za euro - oceniają dilerzy. Na rynku długu odreagowanie i znaczne spadki rentowności, a dilerzy nie wykluczają, że ten ruch utrzyma się.

więcej

Rostowski zadowolony z kompromisu ws. unii bankowej

Polska jest zadowolona kompromisu w sprawie unii bankowej, który umożliwia nam przyłączenie się do jednolitego nadzoru europejskiego, zanim przystąpimy do strefy euro. Możemy zrobić to na warunkach, które są dogodne, poinformował minister finansów Jacek Rostowski podczas uroczystości otwarcia III Europejskiego Kongresu Finansowego. Jednocześnie, w jego ocenie nie ma większych szans na kompromis w sprawie jednolitego mechanizmu uporządkowanej upadłości banków.

więcej

RPP nie będzie już obniżać stóp procentowych?

Zdaniem większości RPP zbliża się moment zakończenia obecnego cyklu obniżek stóp procentowych - wynika z zapisu dyskusji na posiedzeniu RPP 5 czerwca, na którym Rada obniżyła stopy o 25 punktów bazowych. Jak wynika z dokumentu, na posiedzeniu odrzucono wniosek o obniżkę stóp o 50 punktów bazowych. RPP zdecydowała się w czerwcu obniżyć stopy proc. o 25 pb, ale nie o 50 pb. - Na posiedzeniu złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,50 pkt. proc. Wniosek nie został przyjęty - napisano w komunikacie.

więcej

Premier prognozuje PKB

Wzrost PKB w wysokości 2,5 proc. w 2014 r. jest prawdopodobny - powiedział premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu. Rada Ministrów przyjęła na nim założenia do projektu przyszłorocznego budżetu. Premier wyjaśnił, że na założenia do projektu budżetu na 2014 r. składają się m.in. wskaźniki makroekonomiczne, prognozowane bezrobocie na koniec roku 2014, czy poziom inflacji. Dodał też, że prognozy rządu są dość powściągliwe i ostrożne, ponieważ dziś brakuje jednoznacznych danych, które mogłyby powiedzieć, na ile rok 2014 będzie rokiem ożywienia.

więcej

Strony