Rząd opublikował projekt zmian w OFE

Na stronach internetowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano w czwartek po południu rządowy projekt ustawy dotyczącej zmian w systemie emerytalnym. Od piątku mają ruszyć konsultacje społeczne, które potrwają miesiąc. "Projekt zakłada, że w dniu 3 lutego 2014 r. nastąpi przekazanie części aktywów w łącznej kwocie odpowiadającej 51,5 proc. wartości aktywów netto każdego OFE na dzień 31 stycznia 2014 r.

więcej

Złoty stabilny

Polska waluta powinna pozostać stabilna do końca tego tygodnia w oczekiwaniu na rozwiązanie impasu w USA związanego z budżetem i limitem zadłużenia. Na rynku długu nastroje się poprawiają, w najbliższych dniach lepszy sentyment ma szanse się utrzymać. W USA nadal trwa pat związany z budżetem i limitem zadłużenia. Prezydent USA zaapelował do Republikanów o zgodę na wzrost limitu zadłużenia kraju.

więcej

Kiedy EURO w Polsce?

Pozostawanie poza strefą euro, czy unią bankową byłoby dla Polski niekorzystne, oznaczałoby bowiem mniejsze zainteresowanie inwestorów naszym krajem. Dlatego przekonywanie do wspólnej waluty trzeba rozpocząć już teraz - uważa była komisarz Danuta Huebner. Wskazywała, że głównym ryzykiem dla naszego kraju jest ściślejsze integrowanie się państw posługujących się wspólną walutą, a przez to wyłączenie z procesów decyzyjnych tych, którzy są poza euro.

więcej

Analiza rynku złota

Nie wiadomo, ile wyniosła we wrześniu stopa bezrobocia w USA – jeden z najważniejszych wskaźników dla posiadaczy złota. Departament Pracy publikuję tę informację zwykle w pierwszy piątek miesiąca. Tym razem jednak było inaczej. Urząd wstrzymał ją do momentu zakończenia kryzysu budżetowego. Posiadacze złota kończą pierwszy tydzień października na około dwuprocentowym minusie. Uncja otworzyła poniedziałkowe notowania na poziomie około 1340 dolarów, jednak dzień później doszło do znacznej przeceny metalu i jego wartość spadła poniżej 1300 dolarów.

więcej

Fed nie wygoni inwestorów z Polski

Prezes NBP Marek Belka nie obawia się odpływu inwestorów z Polski w momencie podjęcia przez Fed decyzji o zacieśnieniu polityki pieniężnej, ponieważ polska gospodarka jest obecnie traktowana przez rynki nieco inaczej niż typowe rynki wschodzące. "Już po majowym wystąpieniu przewodniczącego Fedu Bena Bernankego mieliśmy pewien odpływ kapitału z rynku polskiego, przede wszystkim z rynku skarbowych papierów wartościowych. Złoty się osłabił o kilka procent, natomiast rentowność papierów wartościowych wzrosła - szczególnie tych 10-letnich - z poziomu bliskiego 3 proc. do 4,5 proc.

więcej

Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 4,5% r/r w sierpniu

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce odnotowała wzrost o 4,5% w ujęciu rocznym w sierpniu br. (wobec wzrostu o 2,9% r/r w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym w sierpniu sprzedaż detaliczna w Polsce zwiększyła się o 0,3%.  W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,4% m/m i o 0,3% r/r. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna w sierpniu br. wzrosła o 3,4% r/r.

więcej

Stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny i Rada Polityki Pieniężnej pozostawiły stopy procentowe bez zmian. Notowania złotego były stabilne, z minimalnym umocnieniem wobec euro i dolara - odpowiednio 0,1 i 0,6 procent. Pozytywnie na notowania euro do dolara wpłynęło również głosowanie w senacie Włoch, który udzielił w środę wotum zaufania rządowi Enrico Letty, co zażegnało kryzys polityczny, do którego doszło, gdy przywódca centroprawicy Silvio Berlusconi wycofał z gabinetu ministrów ze swej partii. Berlusconi w ostatniej chwili poparł jednak rząd.

więcej

Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 r.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 r. Dochody wyniosą 276 mld 912 mln 22 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 37 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 725 mln 15 tys. zł - podał CIR w komunikacie. Prognozę dochodów na 2014 r. rząd oparł na przewidywanej wyższej niż w 2013 r. dynamice wzrostu PKB, czyli 2,5 proc., wobec spodziewanych 1,5 proc. w br. "Na wzrost dochodów budżetowych w 2014 r. będą miały wpływ głównie czynniki makroekonomiczne.

więcej

Euro: 50 % Polaków za zmianą waluty

49 procent ankietowanych w sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska opowiedziało się za przyjęciem w Polsce europejskiej waluty, 40 procent było przeciwko. Jednocześnie 52 procent badanych uważa, że przyjęcie wspólnej waluty będzie czymś złym. 20 proc. respondentów jest za przyjęciem euro, ale nie wcześniej niż za 10 lat, 18 proc. uważa, że powinno to nastąpić w horyzoncie 6-10 lat. Dla 11 proc. Polska powinna przyjąć euro w ciągu 5 następnych lat. Zdania na temat ewentualnego przyjmowania wspólnej waluty nie miało w badaniu 11 proc. ankietowanych. 52 proc.

więcej

Strony