Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

Niższe tempo wzrostu PKB

Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4,5% r/r w I kw. 2019 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 6,5%, wynika z prognoz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Instytut wskazuje, że rolę głównego motoru napędzającego gospodarkę spełnia spożycie ogółem, a jego tempo wzrostu pozostaje stabilne. W pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło ono 4,5%, a w kolejnych kwartałach będzie utrzymywać się na zbliżonym, choć nieco niższym poziomie. W opinii IPAG, w kolejnych kwartałach roku tempo wzrostu gospodarczego obniży się jeszcze bardziej, co wynikać będzie przede wszystkim ze stosunkowo niskiej dynamiki nakładów inwestycyjnych w poprzednich latach oraz czynników zewnętrznych, czyli osłabienia popytu na rynkach eksportowych, a dodatkowo – ze wspomnianego statystycznego efektu wysokiej bazy do porównań. W drugim kwartale 2019 roku tempo wzrostu obniży się do 4,1%, a następnie schodkowo spadać będzie do poziomu 3,6% w czwartym kwartale. Roczne tempo wzrostu w 2019 roku wyniesie 4%, a w 2020 roku obniży się jeszcze o 0,4 punktu proc.

We wtorek na rynkach walutowych kontynuacja notowań z dnia wczorajszego. O godzinie 13-tej kurs GBP do PLN wynosił 5,01, EUR 4,28, USD 3,82, a CHF 3,75.

Ekspert Amronet.pl

Udostępnij innym