Polskie przelewy oraz zagraniczne za 0 PLN!

Mniejsze tempo wzrostu PKB

Jak podano w “Programie konwergencji. Aktualizacja 2019”, tempo wzrostu gospodarczego spowolni do 4% w tym roku (z 5,1% w ub.r.) i do 3,7% w 2020 r., a w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio o 3,4% i 3,3%. W horyzoncie prognozy oczekiwany jest wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-20. Niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy pozostanie najbardziej istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego.

Wtorek to kolejny dobry dzień dla złotego. Przed południem kurs EUR do PLN wynosił 4,27, USD 3,78, GBP 4,94, a CHF 3,76.

Ekspert Amronet.pl

Udostępnij innym