Polskie przelewy oraz zagraniczne za 0 PLN!

Mario Draghi przyznał się do błędu

Podczas wczorajszej konferencji na zakończenie kadencji Mario Draghi prezes Europejskiego Banku Centralnego otwarcie przyznać się do błędu polegającego na zakończeniu skupu obligacji rządowych w grudniu ubiegłego roku. Z innych, ale jednak  oczekiwanych informacji, ważna jest ta, która mówi o tym, że od września EBC uruchomi program pożyczek dla banków (TLTRO) o terminie zapadalności dwóch lat i koszcie równym obowiązującej głównej stopie procentowej (MRO). W praktyce oznacza to niemalże zerowy koszt, który nie powinien zmienić się w ciągu najbliższych kilku kwartałów. EBC prawdopodobnie nie podniesie stóp procentowych do pierwszej połowie 2020 roku. EBC ponadto nie widzi szansy na realizację celu inflacyjnego przynajmniej do końca 2020 roku, kiedy to wskaźnik HICP wynieść ma 1,5%. Co więcej, pierwszy szacunek na rok 2021 pokazał wartość rzędu 1,6%. Z kolei prognoza PKB na ten rok została ścięta do 1,1% z 1,7%. Wszystko to sugeruje, że potencjał do aprecjacji euro w najbliższym czasie jest niewielki.

Dziś euro bez zmian. O godzinie 11-tej płacono za tę walutę 4,30 złotego. Zdrożał i to o cztery grosze dolar. Kurs USD do PLN wynosił 3,84. Za funta płacono także więcej, bo 5,02 złotego, a za franka 3,80 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Udostępnij innym