Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651
W Amronet.pl nie ma limitu wymiany, możesz wymieniać dowolne kwoty.

Klient, który dokonuje wymiany przekraczającej równowartość 15 000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP) jest zobligowany do podania numeru, serii oraz daty ważności dokumentu tożsamości.

Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Amronet.pl ma obowiązek zbierania danych dotyczący transakcji klienta.

Zapewniamy Cię oczywiście, że Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa, wykorzystywane są tylko w celu przeprowadzania transakcji oraz związane z czynnościami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawne.

< Powrót do pomocy