Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

Koncentracja banków postępuje

Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego udział 10 największych banków w aktywach sektora wzrósł do 73,5% na koniec 2018 r. z 70,1% rok wcześniej. Jednocześnie udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego spadł do 53,6% na koniec 2018 r. z 54,5% rok wcześniej. W końcu 2018 r. odnotowano wzrost koncentracji sektora bankowego. Udział 10-ciu największych banków w aktywach sektora, kredytach dla sektora niefinansowego oraz depozytach sektora niefinansowego wzrósł z odpowiednio 70,1%; 69,3% i 74,6% na koniec 2017 r. do 73,5%; 73,4% i 78,8% na koniec 2018 r., co wynikało z zakupu aktywów bankowych przez duże banki (BGŻ BNP Paribas przejął większość aktywów Raiffeisen Bank Polska, a Santander Bank Polska przejął znaczną część aktywów Deutsche Bank Polska) – czytamy w raporcie “Sytuacja sektora bankowego w 2018 r.”.

W piątek o godzinie 9-tej za euro płacono 4,30, za dolara 3,84, za funta 4,91, a za franka 3,81 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Udostępnij innym