Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

Kolejne dane z kalendarza

Dzisiejszy dzień na rynku walutowym nie przynosi dużych zmian, rynek pozostaje stabilny. Waluta euro cały czas utrzymuje się powyżej 4,50 zł. Silnie utrzymuje się frank szwajcarski osiągając kurs powyżej 4,30 zł. Podczas otwarcia sesji polska waluta kosztowała: 4,5313 zł za euro, 4,1771 zł za dolara amerykańskiego, 4,3049 zł za franka szwajcarskiego, 5,1285 zł za funta brytyjskiego.

Na rynku finansowym tematem głównym, zwłaszcza wśród inwestorów pozostaje temat ropy naftowej – cena za ten surowiec nadal spada, aczkolwiek ruchu przy ropie naftowej są dynamiczne i mogą zmieniać się nawet o kilkadziesiąt procent. Przypominamy, że sytuacja ma związek z pandemią koronawirusa i faktem, że wprowadzone ograniczenia produkcji są zbyt małe, w porównaniu do popytu.

Wczoraj GUS podał informacje dotyczącą krajowego przemysłu. Ta w porównaniu do roku poprzedniego spadła o 2,3%, oraz w porównaniu do miesiąca poprzedniego o 2,4%, przy prognozie rynkowej 1,7%. Jednakże po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja przemysłowa jest niższa o 4,8% w porównaniu do roku poprzedniego oraz o 7,2% w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Z kolei dzisiaj GUS podał informacje dotyczącej sprzedaży detalicznej w kraju. Z danych wynika, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych, spadła o 9%,w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie notowany był wzrost o 1,8%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca notowany jest spadek o 3,3%. W grupie o niższym udziale sprzedaży detalicznej największy spadek generuje się w grupie „tekstylia odzież obuwie” – aż o 49,6%. Z kolei z grupy o znaczącym udziale, największy spadek ma miejsce w grupie dotyczącej sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części – 30,9%. Zaprezentowane wyniki są najniższe od sierpnia 2005 roku.

O godzinie 13:30 kursy przedstawiają się następująco: EUR – 4,5358 zł, USD – 4,1715 zł, GBP – 5,1606 zł, CHF -4,3095 zł.

Udostępnij innym