Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

Kolejne cięcie stóp procentowych w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej podała informacje o kolejnej obniżce stóp procentowych. Rada obniża stopę referencyjną o 0,50 pkt procentowych do 0,50% w skali rocznej. Są to najniższe stopy procentowe w historii kraju. Wśród państw z walutą narodową, są też najniższe w regionie.  Rynek nie oczekiwał zmian w polityce monetarnej. Od ostatniej obniżki stopy referencyjnej o 50 pb do 1% nie było danych, dzięki którym można by było twardo ocenić straty spowodowane pandemią na polskiej gospodarce. Wobec tej obniżki złoty natychmiastowo spada wobec głównych walut, w porównaniu do porannej sesji euro wzrasta o 3 grosze, dolar, funt i frank umacniają się o 2 grosze.

Pozostałe stopy obniżone zostają następująco:

  • stopa lombardowa z 1,5 proc. do 1 proc.
  • stopa depozytowa z 0,5 proc. do 0,0 proc.
  • stopa dyskontowa weksli z 1,1 proc. do 0,6 proc
  • stopa redyskontowa weksli z 1,05 proc. do 0,55 proc.

 

W informacji, po posiedzeniu RPP czytamy także, że NBP zwiększa zakup obligacji skarbowych. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 21 kwietnia.

Udostępnij innym