Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

W jaki sposób mogę otrzymać fakturę VAT?

Dowody transakcji Użytkownika w postaci Faktur Vat są dostępne do pobrania w formie elektronicznej zbiorczo za dany miesiąc. Wystarczy po zalogowaniu wejść w zakładkę „Historia transakcji i operacji” w której zapisane są one na karcie „Opłaty transakcyjne” i są dostępne każdego pierwszego dnia następnego miesiąca w postaci .pdf.

Oczywiście otrzymać może ją każdy Użytkownik, nie tylko biznesowy. Faktura Vat zostanie wystawiona zgodnie z danymi, które Użytkownik pozostawił podczas Rejestracji. W związku z tym, że naszymi Klientami jest wielu przedsiębiorców, dbamy aby zachowane zostały wszelkie, niezbędne dla nich formalności.

Faktury po transakcjach wyrażanych w walutach obcych do rozliczenia podatkowego od razu przeliczane są na złote polskie po średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego zgodnie z regulacją art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Dodajmy, że to nie jedyna forma, pozwalająca zachować kontrolę nad swoimi środkami. Udostępniamy także stały wgląd w historię Państwa transakcji i operacji.