Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

GUS o wzroście cen

W maju 2019 r. inflacja konsumencka wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 1,5%), które podwyższyły wskaźnik o 0,34 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,6%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 pkt proc. i o 0,03 pkt proc.

Na rynku walutowym dziś nieco droższy dolar. Za dolara płacono 3,77 złotego. Euro wyceniano na 4,25, funta na 4,77, a franka na 3,79 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Udostępnij innym