Polskie przelewy oraz zagraniczne za 0 PLN!

GUS o produkcji przemysłowej

Jak podał Główny Urząd Statystyczny wzrost produkcji sprzedanej w ujęciu rocznym odnotowano w 28 spośród 34 działów przemysłu w marcu 2019 r. Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w marcu br. o 5,6% wyższa niż przed rokiem i o 9,8% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lutym br.

W piątek kursy walut bez większych zmian. O godz. 12-tej za dolara płacono 3,80, za euro 4,27, za funta 4,94, za franka 3,75 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Udostępnij innym