Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651

Dzisiaj Wielka Brytania opuszcza UE

Otwarcie dzisiejszej sesji ukazuje dalsze spadki na polskiej walucie. Cztery główne waluty zyskują do złotówek. Poranne kursy kształtują się następująco: 4,2917 zł za euro, 3,8939 za dolara amerykańskiego, 4,0100 zł za franka oraz 5,0984 za funta. Z kolei eurodolar notuje 1,10212 USD. Po godzinie 9:30 waluta euro przekroczyła próg 4,30 zł.

Dzisiaj Wielka Brytania opuszcza Unie Europejską. Oznacza to, że od 1 lutego zaczyna się okres przejściowy dotyczący negocjacji umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią, a UE. Do końca roku będą trwały negocjacje dotyczące warunków handlowych. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami przed końcem tego roku, od roku kolejnego będzie miał miejsce bezumowny brexit.  W obecnej sytuacji porozumienie do końca roku wydaje się bardzo trudne do osiągnięcia. Rynek oczekuje wahań funta brytyjskiego, aczkolwiek z pozytywnym czynnikiem dla funta brytyjskiego.

W środę FED podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych. BoE także nie zdecydował się na pozostawienie stóp na tym samym poziomie (0,75%). Po tej decyzji kurs funta umocnił się stając się najmocniejszą walutą na G10.

Dzisiejszy dzień pod względem kalendarza makroekonomicznego pokazał wiele publikacji. Sesje europejską otworzyły dane PKB z Francji, kolejno dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec, wskaźniki inflacji CPI z Francji oraz strefy euro. Do wiadomości zostaną podane także dane z USA. Ważną publikacją będzie wynik PKB w ujęciu miesiąc do miesiąca. Rynki oczekują wzrostu o 0,1%.

Wstępne dane z Francji ukazały spadek o 0,1% PKB za ostatni kwartał. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Niemczech nie są optymistyczne. Sprzedaż za grudzień wzrosła o 0,8%, przy oczekiwaniu rynku 5%. Z danych wynika, że gospodarka w USA wzrosła w skali roku o 2,1%.

Wstępne dane dotyczące PKB strefy euro, podane przez Eurostat są bardzo słabe. Wyniki okazały się najsłabsze od II kwartały 2014 roku. Okazuje się, że w IV kwartale tego roku PKB strefy euro był wyższy od poprzedniego kwartału jedynie o 0,1%. W całej Unii Europejskiej, gospodarka w ostatnim kwartale wzrosła o 0,1% kdk., oraz 1,1% rdr.

Rentowność polskiego długu wynosu 2,188% w przypadku obligacji 10-letnich.

Rynki skupiają się na pogarszającej sytuacji w związku z koronawirusem. Potwierdza się wzrost liczby ofiar śmiertelnych koronowirusa w Chinach. Do tej pory mówi się o 9600 przypadkach, z czego 210 osób to ofiary śmiertelne.

Kursy o godzinie 13:30 przedstawiają się następująco:

EUR – 4,2993 zł, USD – 3,8930 zł, GBP – 5,1097 zł, CHF – 4,0171 zł.

Udostępnij innym