Uwaga! Nowy rachunek do WPŁAT PLN PKO BP - 14 1020 5242 0000 2802 0492 9651
Jako platforma wymiany walut podlegamy pod wszystkie regulacje związane z bezpieczeństwem środków, w tym pod Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rejestracja w serwisie Amronet.pl jest obowiązkowa. Pozwala m.in. na weryfikację zgodności danych Użytkowników.

W przypadku gdy zaistnieje rozbieżność danych, przelew klienta trafia na tzw. konto techniczne, dla bezpieczeństwa, celem weryfikacji danych i wyjaśnienia wpłaty. Sytuacja taka skutkuje wydłużeniem procesu księgowania środków na koncie klienta.

Aby korzystać z serwisu musisz uzupełnić dane osobowe lub dane firmy, w tym poprosimy Cię o numer pesel oraz możemy poprosić o cechy dokumentu tożsamości (paszport lub karta pobytu).

Zapewniamy Cię oczywiście, że Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa, wykorzystywane są tylko w celu przeprowadzania transakcji oraz związane z czynnościami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawne.

< Powrót do pomocy