Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

Co to jest rynek międzybankowy?

Międzybankowy rynek wymiany walut, którego przedmiotem handlu są waluty. Jest to największy rynek finansowy świata, zwany rynkiem walutowym lub największą giełdą na świecie. Cechą charakterystyczną rynku Forex jest między innymi fakt, że funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu (od godziny 23 w niedzielę do godziny 22 w piątek) i przez cały ten czas można wykonywać transakcje. Zaletą rynku międzybankowegojest to, że inwestorem może być każdy, a kursy walut online są dostępne natychmiast. Rozwój technologii internetowej dał możliwość inwestowania na rynku międzybankowym szerszemu gronu osób. Rynek Forex nie ma jednego centralnego miejsca handlu. To zdecentralizowany rynek pozagiełdowy (Over-The-Counter), gdzie transakcję są przeprowadzane pomiędzy wszystkimi podmiotami na całym świecie, za pomocą urządzeń łączności elektronicznej. Jest to tak zwany elektroniczny handel walutami.