Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

Bezrobocie nie wzrasta, ale sytuacja na rynku pracy pogarsza się

Nieznacznie wzrósł w sierpniu Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia. W ciągu ostatnich dwóch lat wartości wskaźnika nie wykazują zdecydowanej tendencji do wzrostu ani spadku, wskazując na stagnację na rynku pracy. Podobnie jest ze stopą bezrobocia rejestrowanego, która od lutego 2010 roku oscyluje wokół 12,5 proc. Obecny wzrost wskaźnika, choć na razie niewielki może być jednak zapowiedzią pogarszania warunków panujących na rynku pracy oraz wzrostu stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach tego roku oraz w pierwszej połowie przyszłego. Jedynym pozytywnym czynnikiem jest wzrastająca liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się z powiatowych urzędów pracy w wyniku podjęcia zatrudnienia. W lipcu pracę znalazło o ponad 4 tys. bezrobotnych więcej (wzrost o 5 proc.) niż przed miesiącem.